Aquesta traducció no reflecteix els canvis fets des de 2022-02-19 a l' original anglès.

Podeu donar un cop d'ull a aquests canvis. Vegeu la Guia de traducció per informar-vos sobre la coordinació i publicació de les traduccions d'aquest article.
Contacteu amb l'Equip de traducció per col·laborar en la traducció al català del web de GNU.

Sobre Gnutella

«Gnutella» és, actualment, el nom d'un protocol per compartir i distribuir fitxers, utilitzat majoritàriament per a fixters de música. El nom es refereix de vegades a la mateixa xarxa i al programa original. La situació pot portar a confusions. Per més informació sobre l'origen i la història de Gnutella, vegeu el corresponent article de la Viquipèdia.

En qualsevol cas, el seu nom era originàriament un joc de paraules entre «GNU» (els primers desenvolupadors tenien previst publicar-ne el codi sota la llicència GPL de GNU, i potser pensaven contribuir al projecte GNU) i «Nutella» (un bar que agradava molt als primers desenvolupadors). No obstant, ni el programa original ni cap dels actuals projectes relacionats són paquets oficials de GNU. Vàrem demanar als desenvolupadors de Gnutella que li canviessin el nom per evitar confusions; potser ho faran en el futur.

Hi ha un nombre de programes lliures que han estat dissenyats per implementar el protocol de Gnutella, com per exemple Gtk-Gnutella, Mutella i Gnucleus. Noteu, no obstant, que cap d'aquests programes és oficialment programari GNU. GNU té el seu propi programa de xarxes P2P, GNUnet, la documentació del qual inclou una comparació entre els protocols.

La Free Software Foundation treballa amb la llibertat de copiar i canviar programari; la música és fora del nostre abast d'actuacions. Tot i això, hi ha una similitud parcial en els aspectes ètics de copiar programari i copiar enregistraments de música. Alguns articles a la secció de filosofia tracten el tema de la còpia d'altres materials diferents al programari. Alguns dels articles d'altres persones als que hem posat enllaços són també rellevants.

Sense distinció del tipus d'informació impresa que es comparteixi, animem a la ciutadania a rebutjar el supòsit que una persona o empresa té el dret natural a prohibir compartir o dictar exactament com s'han d'utilitzar. Fins i tot el sistema legal dels Estats Units rebutja de forma nominal aquesta idea antisocial.