Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2022-02-19 in het originele Engelstalige artikel.

Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Wat betreft Gnutella

“Gnutella” is, momenteel, de benaming voor een protocol wat het delen van bestanden over netwerken mogelijk maakt en wordt vooral gebruikt voor het delen van muziekbestanden. De naam verwijst soms ook naar het netwerk zelf of naar de originele Gnutella software. Een verwarrende situatie. Voor meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van Gnutella, zie een Wikipedia artikel hierover.

Hoe dan ook, van origine was de naam een woordspeling op “GNU” (de ontwikkelaars waren van plan de software uit te brengen onder de GNU GPL en waren wellicht ook van plan dit bij te dragen aan het GNU project) en “Nutella” (een reep die de ontwikkelaars lekker vonden). Echter, noch de software noch enig verwant project zijn onderdeel geworden van de officiële GNU paketten. We hebben de Gnutella-ontwikkelaars gevraagd de naam te wijzigen om verwarring te voorkomen; wellicht gaat dat nog gebeuren.

Er zijn een aantal vrije software programma's die het Gnutella protocol implementeren, zoals Gtk-gnutella, Mutella en Gnucleus. Merk hierbij op dat ook deze programma's officiëel geen onderdeel zijn van de GNU software. GNU heeft zijn eigen “peer-to-peer” programma GNUnet, met daarbij documentatie die een vergelijking van de protocollen bevat.

De Free Software Foundation houdt zich bezig met het recht om software vrijelijk te kunnen kopiëren en veranderen; muziek valt hierbuiten. Er zijn echter ethische overeenkomsten tussen het kopiëren van software en het kopiëren van muziekopnames. Sommige artikelen in onze filosofie-sectie bespreken het kopiëren van andere dingen dan software. Sommige artikelen van derden waar we links naar hebben zijn ook relevant.

Wat voor vrijgegeven informatie er ook wordt gedeeld, we dringen er bij eenieder op aan het idee dat een persoon of bedrijf een natuurlijk recht heeft om het delen van informatie te verbieden of exact voor te schrijven hoe men het moet gebruiken, te verwerpen. Zelfs het juridisch systeem in de VS verwerpt in de basis dit asociale idee.