To tłumaczenie może nie uwzględniać zmian od 2022-02-19 dokonanych w oryginale angielskim.

Możecie podejrzeć zmiany. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi utrzymywania tłumaczeń tego artykułu, proszę odwiedzić stronę tłumaczeń.

O Gnutelli

„Gnutella” jest, obecnie, nazwą protokołu rozproszonego współdzielenia plików, używanego głównie do plików muzycznych. Nazwą tą określa się też niekiedy samą sieć wymiany plików, jak również oryginalny program Gnutella. Sytuacja jest dość zagmatwana. Więcej o początkach Gnutelli i jej historii można przeczytać w artykule Wikipedii na jej temat.

W każdym razie, nazwa była pierwotnie grą słów „GNU” (twórcy oryginału planowali wydanie swojego kodu na GNU GPL i być może nosili się z zamiarem wniesienia go do projektu GNU) oraz „Nutella” (przysmak czekoladowy oryginalnych programistów). Niemniej jednak, ani to oryginalne oprogramowanie, ani żaden z obecnych spokrewnionych z nim projektów nie są oficjalnymi pakietami GNU. Poprosiliśmy autorów Gnutelli o zmianę nazwy, żeby nie była myląca; być może nastąpi to w przyszłości.

Istnieje kilka wolnych programów, w których zaimplementowano protokół Gnutella, np. Gtk-Gnutella, MutellaGnucleus. Prosimy jednak zwrócić uwagę na to, że również żaden z tych programów nie jest oficjalnie oprogramowaniem GNU. GNU ma swój własny program tworzący sieć równorzędną GNUnet, którego dokumentacja zawiera porównanie protokołów.

Fundacja Wolnego Oprogramowania zajmuje się wolnością kopiowania i zmieniania oprogramowania – muzyka wykracza poza ten zakres. Zagadnienia etyczne związane z kopiowaniem programów i kopiowaniem nagrań muzycznych są jednak częściowo do siebie podobne. Kwestię kopiowania rzeczy innych niż oprogramowanie poruszono w niektórych artykułach w katalogu poświęconym filozofii. Ma z nią też związek kilka artykułów napisanych przez inne osoby.

Obojętnie o jaki rodzaj publikowanej informacji chodzi, namawiamy ludzi, by odrzucili założenie, że jakakolwiek osoba czy firma ma naturalne prawo zabronić dzielenia się informacją i dyktowania, w jaki sposób ogół może z niej korzystać. Nawet system prawny USA formalnie odrzuca takie antyspołeczne wyobrażenie.