Αυτή είναι μία μετάφραση μιας αυθεντικής σελίδας στα Αγγλικά.

Μελέτες περίπτωσης στην Αργεντινή

Η διοικητική επικράτεια της Αργεντινής υποδιαιρείται σε είκοσι τρεις πολιτικά αυτόνομες περιοχές, αποκαλούμενες ως επαρχίες. Αυτές οι επαρχίες αναπτύσσουν τη δική τους εκπαιδευτική πολιτική, τηρώντας απλώς κάποιες βασικές κατευθυντήριες οδηγίες της κεντρικής Εθνικής Κυβέρνησης. Αυτό επιτρέπει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προσαρμόζουν τα διδακτικά τους προγράμματα στις τοπικές τους ανάγκες. Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό σύστημα της Αργεντινής στη Βικιπαίδεια.

Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αργεντινής που χρησιμοποιούν Ελεύθερο Λογισμικό.

  • Χριστιανικό Ευαγγελικό Σχολείο του Neuquén (ECEN)

    Μια δασκάλα του Δημοτικού με λίγες τεχνικές ικανότητες κατορθώνει να οδηγήσει το σχολείο της σε πλήρη μετάβαση στο Ελεύθερο Λογισμικό, με την αιτιολογία ότι το ιδιόκτητο λογισμικό είναι κατά των ηθικών αξιών και των ιδεωδών που προωθούνται από το σχολείο.