Bu, orijinali İngilizce olan bir sayfanın çevirisidir.

Arjantin'deki Durum Çalışmaları

Arjantin idari bölgesi, eyalet adı verilen yirmi üç siyasi özerk devlete ayrılmıştır. Bu eyaletler, Ulusal Hükûmet'in bazı temel ilkelerine uygun olarak kendi eğitim politikalarını geliştirmektedir. Bu, eğitim kurumlarının müfredatlarını yerel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarını sağlar. Wikipedia'da Arjantin eğitim sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşağıda Arjantin'de Özgür Yazılım kullanan bazı eğitim kurumları listelenmiştir.

  • Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)

    Teknik becerisi az olan ilkokul öğretmeni, özel mülk yazılımın okul tarafından teşvik edilen ahlaki ve etik değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle okulun Özgür Yazılım'a tam olarak geçmesini sağlar.