Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

List w odpowiedzi na załączniki Worda

To jest wiadomość automatyczna:

Dokument, który wysłałeś nie używa internetowego formatu pocztowego. Użyty przez Ciebie format jest prawnie zastrzeżony i nieczytelny dla kilku typów komputerów, między innymi komputerów, których używają osoby niedowidzące oraz starszych komputerów używanych w innych krajach. W większości przypadków wielkość takiego pliku jest znacznie większa niż zwykły plik tekstowy, zawierający tę samą informację. (Nawet jeśli dla Ciebie WYGLĄDA to na zwykły tekst, prawdopodobnie jest inaczej, gdyż zawiera znaczącą ilość niepotrzebnych znaków formatujących, informacji dla drukarki, itp.). Dodatkowo dokumenty Microsoft Word są często zainfekowane wirusami. Pliki programów Excel, Access i Power Point są również podatne na infekcje.

Proszę „Zapisz jako...” DOS Tekst, HTML lub Portable Document Format (PDF) i wyślij taki plik jako załącznik. Inną możliwością jest po prostu napisanie wiadomości bezpośrednio w programie pocztowym (ale nie w Microsoft Outlook lub Microsoft Word) wtedy nie ma potrzeby w ogóle wysyłać załącznika.

W szczególnie nieprawdopodobnych przypadkach, gdy Twój dokument nie może być przekonwertowany na otwarty, niezastrzeżony prawnie format, rozważ umieszczenie go na stronie internetowej i wysłanie listu z adresem URL tego pliku.

Dziękuję.

(Microsoft to firma łamiąca prawo, która została uznana winną łamania przepisów antymonopolowych przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych oraz Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych).