This is a translation of an original page in English.

Oppgåver for www.gnu.org

Her er ei rekkje med moglege oppgåvar for å betre GNU sine vevsider. Om du vil hjelpe til med ein av dei, vær venleg og skriv til <webmasters@gnu.org> før du startar arbeide.

Tilgjengelegheit

Undersøk korleis www.gnu.org kan bli betre på tilgjengelegheit uavhengig av kva hemning brukaren har.

Formatkonvertering

Nettskriving

Ødelagte lenkar

Lokalisering

Hjelp til med å omsetje GNU vevsidane frå engelsk til andre språk. Du kan anten hjelpe ei eksisterande omsetjingsgruppe eller lage ei ny gruppe.