English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   norsk (nynorsk) [nn]   Shqip [sq]   українська [uk]  

This is a translation of an original page in English.

Oppgåver for www.gnu.org

Her er ei rekkje med moglege oppgåvar for å betre GNU sine vevsider. Om du vil hjelpe til med ein av dei, vær venleg og skriv til <webmasters@gnu.org> før du startar arbeide.

Tilgjengelegheit

Undersøk korleis www.gnu.org kan bli betre på tilgjengelegheit uavhengig av kva hemning brukaren har.

Formatkonvertering

Nettskriving

Ødelagte lenkar

Lokalisering

Hjelp til med å omsetje GNU vevsidane frå engelsk til andre språk. Du kan anten hjelpe ei eksisterande omsetjingsgruppe eller lage ei ny gruppe.

BACK TO TOP


 [FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation.