English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   norsk (nynorsk) [nn]   Shqip [sq]   українська [uk]  

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Punë që duhen bërë për www.gnu.org

Ja mjaft punë të mundshme për përmirësimin e faqeve web GNU. Nëse do të donit të ndihmonit me ndonjë prej tyre, ju lutemi, dërgoni një e-mail te <webmasters@gnu.org> PËRPARA se të filloni të punonin në të.

Hyrshmëri

Të hetohet se si www.gnu.org mund të ofrojë hyrshmëri më të mirë për këdo, pavarësisht nga invaliditeti.

Shndërrime Formati

Shkrim Faqesh Web

Lidhje të Dëmtuara

Përkthim

Ndihmoni për përkthimin e faqeve web të GNU-së nga Anglishtja në gjuhë të tjera. Ose mund të futeni te një ekip ekzistues përkthimi, ose të krijoni një të ri. Shihni ekipet ekzistuese të përkthimit.

SIPËR NË KRYE


[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.