Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Punë që duhen bërë për www.gnu.org

Kjo faqe paraqiste disa punë të rëndësishme për të cilat na duhet ndihmë. Ju lutemi, ndiqni lidhjet për te fusha specifike ku janë kaluar.

Hyrshmëri

Kaluar te Përdorim Nga Persona Me Aftësi të Kufizuara.

Shndërrime Formati

Kaluar te Ndihmë.

Shkrim Faqesh Web

Kaluar te GNU Webmastering Guidelines.

Lidhje të Dëmtuara

Përmendur te GNU Webmastering Guidelines.

Përkthim

Një thirrje për ndihmë në përkthime është e pranishme në fundfaqen e krejt faqeve web GNU.