English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   日本語 [ja]   norsk (nynorsk) [nn]   Shqip [sq]   українська [uk]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
26% (137K)
Count me in

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Punë që duhen bërë për www.gnu.org

Ja mjaft punë të mundshme për përmirësimin e faqeve web GNU. Nëse do të donit të ndihmonit me ndonjë prej tyre, ju lutemi, dërgoni një e-mail te <webmasters@gnu.org> PËRPARA se të filloni të punonin në të.

Hyrshmëri

Të hetohet se si www.gnu.org mund të ofrojë hyrshmëri më të mirë për këdo, pavarësisht nga invaliditeti.

Shndërrime Formati

Shkrim Faqesh Web

Lidhje të Dëmtuara

Përkthim

Ndihmoni për përkthimin e faqeve web të GNU-së nga Anglishtja në gjuhë të tjera. Ose mund të futeni te një ekip ekzistues përkthimi, ose të krijoni një të ri. Shihni ekipet ekzistuese të përkthimit.

[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.

sipër në krye