English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   简体中文 [zh-cn]  

Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Si ta ndihmoni Projektin GNU dhe Lëvizjen për Software të Lirë Foundation


Pyetjet e përgjithshme rreth projektit GNU, dërgojini te <gnu@gnu.org>, ndërsa pyetjet dhe këshillat rreth këtij sajti, dërgojini te <webmasters@gnu.org>.

Ndihmoni në zhvillimin e sistemit operativ GNU

Nëse dëshironi të punoni vullnetarish për software GNU, shihni se si të dilni vullnetar.

Ju lutemi, bëjuani të ditur Bashkërenduesve të Vullnetarizmit te GNU <gvc@gnu.org> nëse nisni një pakete të re që e gjetët në këto lista. Duam të ndjekin se mbi cilat projekte po punohet.

Kur shkruani software për GNU-në, ju lutemi, ndiqni Standardet GNU të Kodimit dhe dokumentet Informacion për Mirëmbajtës të Software-it GNU.

Ndonjëherë na ofrohet software që bën në thelb të njëjtën punë si një paketë ekzistuese GNU. Edhe pse, sigurisht, i vlerësojmë të gjitha ç’na ofrojnë, kuptohet që do të donim të inkurajonim programuesit ta shpenzojnë kohën e tyre duke shkruar software të lirë që bën gjëra të reja, jo për gjëra të kryera tashmë. Pra, përpara se të filloni një program të ri, ju lutemi, kontrolloni te Lista e Software-it të Lirë për software të lirë që bën tashmë atë që doni të bëni ju.

Për zhvilluesit e software-it GNU mund të ofrojmë disa burime.

Bashkërenduesit e Vullnetarizmit te GNU-ja <gvc@gnu.org> mund t’ju ndihmojnë, nëse do të donit të ndihmonit në zhvillim software-i GNU. Ata do të jenë në gjendje t’ju lidhin me të tjerë persona të interesuar ose që po punojnë me projekte të ngjashme. Kur keni përzgjedhur një paketë nga listat tona, ju lutemi, bëjuani të ditur që interesoheni për të punuar me të.

Aktivizohuni vullnetarisht me Free Software Foundation dhe dhuroni për të

The Free Software Foundation është sponsori parësor organizativ i Sistemit Operativ GNU. FSF-ja gjithashtu ndihmon të përhapet ndërgjegjësimi për çështje etike dhe politike të lirisë së software-it.

Ashtu si GNU-ja, FSF-ja shumë prej fuqisë së saj e merr prej vullnetarëve. Është një vend shumë interesant për t’u aktivizuar si vullnetar dhe një bashkësi shumë interesante për pjesëmarrje, veçanërisht nëse nuk keni kuadrin teknik të nevojshëm për të kontribuar drejtpërsëdrejti në zhvillimin e software-it të lirë. Hidhini një sy faqes së vullnetarizmit të FSF-së, sa për t’ia filluar ose kreut që të mësoni më tepër rreth organizmit tonë.

Përkrahni financiarisht FSF-në dhe Projektin GNU duke u bërë një anëtar shok i FSF-së, duke dhuruar për FSF-në, duke blerë doracakë, bluza, ngjitësa, dhe sende të tjera prej FSF-së, ose duke shitur software të lirë dhe duke dhuruar një pjesë të fitimeve për FSF-në ose tjetër organizëm software-i të lirë. Duke financuar zhvillimin e tij, mund ta shpini më tej botën e software-it të lirë.

Tregojuni të tjerëve rreth Projektit GNU dhe Lëvizjes për Software të Lirë

Ndihmoni në përkrahjen e zhvillimit dhe përdorimit të GNU-së

Kjo listë është radhitur pak a shumë me gjërat më urgjente në krye. Ju lutemi, mbani parasysh që mjaft gjëra në këtë listë janë lidhje që shpien te lista më të gjera, më të zgjeruara.

Ndihmoni të përmirësohet h-node.org

h-node.org është një sajt që përmban të dhëna rreth se sa mirë funksionon një hardware i caktuar me software-in e lirë.

Ndihmë duhet për:

Për rrugë të tjera për të ndihmuar, shihni https://h-node.org/wiki/page/en/Main-Page. Për t’u lidhur me përdoruesit/zhvilluesit e h-node.org, përdorni listat e tyre të postimeve.
SIPËR

[Logo FSF-je] “The Free Software Foundation (FSF) është një ent jofitimprurës me një mision mbarëbotëror: promovimin e lirisë së përdoruesit të kompjuterit. Ne mbrojmë të drejtat e krejt përdoruesve të software-it.”

BËHUNI PJESË SHITORE