English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]  

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Motywacje do pisania Wolnego Oprogramowania

To są niektóre motywacje do pisania wolnego oprogramowania.

Zabawa.
Dla niektórych ludzi, często najlepszych programistów, pisanie programów jest dobrą zabawą, zwłaszcza gdy nie ma szefa, który mówiłby Ci, co masz robić.
Prawie wszyscy programiści wolnego oprogramowania podzielają ten motyw.
Idealizm polityczny.
Pragnienie zbudowania wolnego świata i chęć niesienia pomocy innym w uniezależnieniu się od deweloperów oprogramowania.
Chęć bycia podziwianym.
Jeśli napiszesz przydatny wolny program, użytkownicy będą Cię podziwiać. Fajnie być podziwianym.
Szacunek i reputacja.
Jeśli napiszesz użyteczny wolny program, to udowodnisz innym, że jesteś dobrym programistą.
Wdzięczność.
Jeśli od lat korzystasz z wolnego oprogramowania, jesteś wdzięczny jego twórcom i masz poczucie długu w stosunku do nich. Gdy sam napiszesz program, który przyda się innym, odczujesz satysfakcję, że dałeś coś od siebie.
Nienawiść do Microsoftu.
Byłoby błędem zawężać krytykę jedynie do Microsofu. Owszem, Microsoft postępuje źle, ponieważ tworzy niewolne oprogramowanie. Co gorsze, wprowadza do niego zarządzanie cyfrowymi restrykcjami . Jednakże jest wiele innych firm, które robią jedną lub obie z powyższych rzeczy.
Mimo wszystko, istnieje duża grupa osób, które odczuwają silną niechęć do Microsoftu i niektórzy z nich decydują się wspierać wolne oprogramowanie właśnie z tego powodu.
Pieniądze.
Spora grupa ludzi otrzymuje pieniądze z powodu tworzenia wolnego oprogramowania lub posiadnia firm, które bazują na wolnym oprogramowaniu.
Potrzeba posiadania lepszego programu.
Ludzie często pracują nad usprawinieniami do programów, których używają, aby byłyone lepsze. (Niektórzy uważają to za jedyny istniejący motyw, ale ci nie doceniają natury ludzkiej.)
Nauka.
Pisanie wolnego oprogramowania to świetna możliwość rozwijania swoich zdolności technicznych i społecznych. Jeśli jesteście nauczycielem, zachęćcie uczniów/studentów aby przyłączyli się do istniejącego projektu wolnego oprogramowania, lub aby razem stworzyli nowy projekt – będzie to dla nich bardzo dobre doświadczenie.

Natura ludzka jest skomplikowana i dość często spotyka się osoby, które mają wiele motywów do jednego działania.

Projekty wolnego oprogramowania oraz zasady wpływające na rozwój oprogramowania (np. różne prawa) nie mogą ograniczać się wyłącznie do maksymalizowania korzyści finansowych. Gdy celem jest stymulowanie rozwoju oprogramowania, wszystkie te motywy muszą być wzięte pod uwagę, a nie tylko jeden z nich.

Każdy człowiek jest inny i mogą istnieć różnorodne motywy, których nie wymieniono w tym artykule. Jeśli znasz jakiś motyw nie wymieniony powyżej, napisz do nas <campaigns@gnu.org>. Jeśli uznamy, że istnieją inne motywy wpływające na działania deweloperów, dodamy je do listy.

[logo FSF]„Nasza misja to chronić i szerzyć wolność używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.”

Fundacja Wolnego Oprogramowania jest główną organizacją sponsorującą System operacyjny GNU. Wspieraj GNU i FSF kupując podręczniki i drobiazgi, przyłączając się do FSF jako członek zrzeszony lub dając datek albo bezpośrednio do FSF lub przez Flattr.

Do góry strony