Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Beweegredenen voor het schrijven van vrije software

Maak niet de fout te denken dat alle softwareontwikkeling één enkele drijfveer heeft. Hier zijn enkele drijfveren waarvan we weten dat ze van belang zijn voor mensen die vrije software schrijven.

Voor de lol
Voor sommige mensen, vaak de beste programmeurs, is software schrijven gewoon erg leuk, helemaal wanneer er geen baas is die zegt wat je moet doen.
Bijna alle ontwikkelaars van vrije software hebben dat als beweegreden.
Politiek idealisme
De wil bij te dragen aan een wereld van vrijheid en computergebruikers te helpen om te ontsnappen uit de macht van softwareontwikkelaars.
Om bewonderd te worden
Als je een succesvol en nuttig vrij programma schrijft, zullen gebruikers je bewonderen. Dat voelt erg goed.
Professionele reputatie
Als je een succesvol en nuttig vrij programma schrijft, laat dat duidelijk zien dat je een goede programmeur bent.
Gemeenschap
Onderdeel uitmaken van een gemeenschap door samen te werken met andere mensen in publieke vrijesoftwareprojecten is een motief voor veel programmeurs.
Onderwijs
Als je vrije software schrijft is, dat vaak een goede mogelijkheid om je technische en sociale vaardigheden te verbeteren. Als leraar kan je je leerlingen aanmoedigen om deel te nemen aan een bestaand vrijesoftwareproject of je kan hen indelen in een vrijesoftwareproject, wat een uitstekende leermogelijkheid kan zijn.
Dankbaarheid
Als je jarenlang vrije programma's van de gemeenschap hebt gebruikt en deze belangrijk zijn geweest voor je werk, ben je de ontwikkelaars dankbaar. Als je een programma schrijft dat voor veel mensen nuttig kan zijn, is dat je kans om iets terug te doen.
Microsoft-haat
Het is onjuist om alleen kritiek te leveren op Microsoft. Zeker, Microsoft is kwaadaardig omdat het niet-vrije software maakt. Het is zelfs vaak op diverse manieren malware waaronder DRM. Vele bedrijven doen deze dingen echter, en de grootste vijand van onze vrijheid is tegenwoordig Apple.
Desondanks hebben veel mensen een afkeer van Microsoft, en sommigen dragen bij aan vrije software op basis van dat gevoel.
Geld
Een aanzienlijke hoeveelheid mensen wordt betaald voor het ontwikkelen van vrije software, of heeft er een bedrijf omheen gebouwd.
Een beter programma willen gebruiken
Mensen werken vaak aan verbeteringen in programma's die zij gebruiken, om ze gemakkelijker in het gebruik te maken. (Sommige journalisten zien alleen maar dit motief, maar hun beeld van de menselijke natuur is te beperkt.)

Mensen zijn complex, en het komt vaak voor dat iemand meerdere motieven heeft voor een enkele handeling.

Iedereen is anders, en er kunnen andere motieven zijn die niet in deze lijst staan. Als je andere motieven kent die hier niet staan, stuur dan een e-mail naar <campaigns@gnu.org>. Als we denken dat die inderdaad van invloed kunnen zijn op veel ontwikkelaars, zetten we ze in de lijst.