English [en]   العربية [ar]   català [ca]   čeština [cs]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   Türkçe [tr]   简体中文 [zh-cn]  

Free Software Free Society

Together we have the opportunity to empower the world through the use of free software. The only way to counter proprietary software companies and the billions of dollars they use to strip user rights is through the power of your voice and your generosity. Read more.

107 Joined
600 New Members

This translation may not reflect the changes made since 2013-12-02 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Motivy pro psaní svobodného softwaru

Zde jsou některé důvody, proč lidé píší svobodný software.

Zábava
Pro některé lidi, často nejlepší programátory, je psaní softwaru ta největší zábava, zejména pokud nad sebou nemají žádného šéfa, který by jim nařizoval, co mají zrovna dělat.
Tuto motivaci sdílí téměř všichni vývojáři svobodného softwaru.
Politický idealismus
Touha vytvářet svobodný svět a pomáhat uživatelům počítačů vymanit se z moci vývojářů softwaru.
Obdiv
Když napíšete úspěšný a užitečný svobodný program, uživatelé vás budou obdivovat. To je skvělý pocit.
Pověst profesionála
Když napíšete úspěšný a užitečný svobodný program, je to dostatečný důkaz toho, že jste dobrý programátor.
Vzdělávání
Tvořit svobodný software je příležitost, jak dramaticky zlepšit svoje technické a sociální dovednosti; Pokud jste učitel, povzbuďte svoje studenty, aby se zapojili do existujícího svobodného softwarového projektu nebo s nimi takový projekt založte – bude to pro ně skvělá příležitost.
Vděčnost
Když roky používáte komunitní svobodný software a pomáhá vám ve vaší práci, cítíte vděčnost a závazek k jeho vývojářům. Napsat program, který bude pro mnoho lidí užitečný, je šance, jak jim to oplatit.
Zášť k Microsoftu
Je chyba zaměřovatsvoji kritiku jen úzce na Microsoft. Samozřejmě že Microsoft je špatný, protože dělá nesvobodný software. Ba co víc, zavádí Digital Restrictions Management do svého softwaru.
Ale i mnoho jiných firem dělá tyto věci. Nicméně je pravda, že mnoho lidí zcela opovrhuje Microsoftem a někteří přispívají ke svobodnému softwaru z tohoto důvodu.
Peníze
Značná část lidí bere plat za to, že vyvíjejí svobodný software nebo na něm vystavěli svoje podnikání.
Moci používat lepší program
Lidé často vylepšují programy, které sami používají, aby si práci s nimi co nejvíce zpříjemnili. (Někteří komentátoři neuznávají jiné důvody než tento, ale jejich pohled na lidskou povahu je příliš zúžený.)

Lidská povaha je složitá a je celkem obvyklé, že k určitému jednání vede současně více důvodů.

Svobodné softwarové projekty a pravidla, která ovlivňují oblast vývoje softwaru (jako např. zákony) se nesmí omezovat na maximalizaci (peněžního) zisku. Když máme za cíl podporu softwarového vývoje, musíme brát v úvahu všechny tyto motivy, ne jen jeden z nich.

Každý jsme jiný a můžou být i jiné důvody, které zde nejsou uvedeny. Pokud o nějakých dalších víte, napište nám prosím e-mail na <campaigns@gnu.org>. V případě, že to budou motivy, které mohou ovlivnit mnoho vývojářů, přidáme je do seznamu.

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP