English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   čeština [cs]   dansk [da]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   فارسی [fa]   français [fr]   galego [gl]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

This translation may not reflect the changes made since 2011-10-11 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Философия на проекта GNU

Свободният софтуер е въпрос на свобода — хората трябва да са свободни да използват софтуера по всички начини, които са обществено полезни. Софтуерът се различава от материалните обекти — като столове, сандвичи и бензин — по това, че може да бъде копиран и променян далеч по-лесно. Тъкмо тези възможности правят софтуера толкова полезен. Вярваме, че потребителите на софтуер трябва да са в състояние да се възползват от тях.

За допълнително четене, изберете секция от менюто по-горе.

Ние също така поддържа списък на най-новите статии.

Въведение

Ние също поддържаме и списък с организации, които работят за свобода в сферата на компютърната разработка и електронните комуникации.

Бележки на преводача:
  1. Оригиналното заглавие „It's not the Gates, it's the bars“ е игра на думи. На английски език „gates“ е „врати“, „порти“, докато „bars“ означава „решетки“, „препятствия“.
TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP