Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Filozofia e Projektit GNU

Software i lirë do të thotë që përdoruesit e software-it gëzojnë liri. (Thelbi këtu nuk është te çmimi.) Sistemin operativ GNU e zhvilluam që përdoruesit të munden të gëzojnë liri në përdorimin e kompjuterit.

Më hollësisht, software i lirë do të thotë që përdoruesit gëzojnë katër liri thelbësore: (0) ta xhirojnë programin, (1) ta studiojnë dhe ta ndryshojnë programin në formën e tij si kod burim, (2) të rishpërndajnë kopje të përpikta të tij dhe (3) të shpërndajnë versione të ndryshuara.

Software-i ndryshon nga objektet materiale—të tilla si karriget, qoftet, apo benzina—ngaqë mund të kopjohen dhe ndryshohen shumë më kollaj. Këto lehtësira janë ato që e bëjnë software-in të dobishëm; ne besojmë që ato do të duhej të ishin të lirë t’i shfrytëzonin përdoruesit e një programi, jo vetëm programuesi në fjalë.

Artikujt në listën e shkurtër më poshtë japin një përmbledhje të filozofisë së GNU-së. Për lexime të mëtejshme, ju lutemi, shihni menunë më sipër, veçanërisht Sprova & Artikuj, si dhe Fjalë & Intervista.


Për regjistrime fjalimesh të Richard Stallman-it, shihni ndarjen Audio & Video.


Hyrje