Αυτή είναι μία μετάφραση μιας αυθεντικής σελίδας στα Αγγλικά.

Φιλοσοφία του Έργου GNU

Eλεύθερο λογισμικό σημαίνει ότι οι χρήστες του λογισμικού έχουν ελευθερία. (Το ζήτημα δεν είναι σχετικά με την τιμή του.) Αναπτύξαμε το λειτουργικό σύστημα GNU ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν ελευθερία στις υπολογιστικές τους εργασίες.

Ειδικότερα, ελεύθερο λογισμικό σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν τις τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες: (0) να εκτελούν το πρόγραμμα, (1) να μελετούν και να αλλάζουν το πρόγραμμα σε μορφή πηγαίου κώδικα, (2) να αναδιανέμουν ακριβή αντίγραφα, και (3) να διανέμουν τροποποιημένες εκδόσεις.

Το λογισμικό διαφέρει από τα υλικά αντικείμενα—όπως καρέκλες, σάντουιτς και βενζίνη—στο ότι μπορεί να αντιγραφεί και αλλαχθεί πάρα πολύ ευκολότερα. Οι δυνατότητες αυτές κάνουν το λογισμικό τόσο χρήσιμο όσο είναι· πιστεύουμε πως οι χρήστες του λογισμικού θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι να τις εκμεταλλεύονται, κι όχι μόνο ο προγραμματιστής του.

Για περαιτέρω ανάγνωση, παρακαλούμε επιλέξτε μια ενότητα από το παραπάνω μενού.

Διατηρούμε επίσης μια λίστα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα άρθρα.


Δείτε audio-video.gnu.org για ηχογραφήσεις των ομιλιών του Richard Stallman.


Εισαγωγή

Σημειώσεις του μεταφραστή:
  1. “κακόβουλο λογισμικό”: μετάφραση του πηγαίου όρου “malware”.