English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   Česky [cs]   dansk [da]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   galego [gl]   hrvatski [hr]   magyar [hu]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   македонски [mk]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

This translation may not reflect the changes made since 2011-12-19 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

De Filosofie van het GNU project

Vrije software is een zaak van vrijheid: mensen moeten software kunnen gebruiken op alle manieren die in sociaal opzicht nuttig zijn. Software is verschillend van materiële zaken zoals stoelen, boterhammen of olie, omdat het makkelijker verspreid én veranderd kan worden. Dit zorgt ervoor dat software nuttig is, en wij vinden dat gebruikers deze eigenschappen van software volledig moeten kunnen benutten.

Om verder te lezen, selecteer een sectie uit het menu hierboven.

Een lijst van meest recente artikelen is ook beschikbaar.

Inleiding

We hebben ook een lijst van Organisaties die zich inzetten voor vrijheid in computer- en andere vormen van elektronische communicatie.

 [FSF logo] “Het is onze missie om de rechten van gebruikers van vrije software te beschermen, inclusief het recht om die software vrijelijk te kunnen kopiëren, gebruiken, bestuderen, veranderen en door te geven aan anderen.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU Besturingssysteem. Steun GNU en de FSF met de aankoop van handleidingen en andere gadgets, je bij de FSF aan te sluiten of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.

naar begin