English [en]   العربية [ar]   български [bg]   català [ca]   čeština [cs]   dansk [da]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   فارسی [fa]   français [fr]   galego [gl]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   Shqip [sq]   српски [sr]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

This translation may not reflect the changes made since 2011-12-19 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Филозофија Пројекта ГНУ

Питање слободног софтвера је питање слободе: људи би требало да буду слободни да користе софтвер на све начине који су корисни по друштво. Софтвер се разликује од материјалних ствари — столица, сендвича и бензина — по томе што се може умножавати и мењати много једноставније. Ове могућности чине софтвер корисним, што он и јесте; ми сматрамо да би корисницима требало дозволити да их искористе.

За више информација, молимо вас, изаберите одељак са горњег менија.

Одржавамо исто тако и списак недавно додатих чланака.

Увод

Ми одржавамо и списак организација које раде у корист слободе рачунарске изградње и електронске комуникације.

Примедбе преводиоца:
  1. Игра речима: на енглеском је gates = „врата“, а bars = „решетке“. [СР]
TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP