این ترجمه ممکن است شامل تغییرات ایجادشده از تاریخ 2021-06-02 در نسخهٔ اصلی انگلیسی نباشد.

لطفا آن تغییرات را ببینید. لطفا راهنمای ترجمه را برای اطلاعات بیشتر دربارهٔ نگهداری ترجمه‌های این مقاله ببینید.

فلسفه پروژه گنو

برای سخنرانی‌های ضبط شده ریچارد استالمن audio-video.gnu.org را ببینید.

معنی نرم‌افزار آزاد این است که کاربران نرم‌افزار آزادی دارند (مسئله قیمت نیست). ما سیستم‌عامل گنو را توسعه دادیم تا اینکه کاربران در محاسباتشان آزادی داشته باشند.

به طور مشخص، نرم‌افزار آزاد به این معنی‌ست که کاربران چهار آزادی اساسی دارند: (۰) اجرا کردن برنامه، (۱) مطالعه و تغییر برنامه در شکل کد منبع، (۲) توزیع کردن کپی‌های دقیق، (۳) توزیع کردن کپی‌های تغیر داده شده.

نرم‌افزار با اشیای مادی تفاوت دارد—مثل صندلی، ساندویچ و گازوییل— از این نظر که نرم‌افزار می‌تواند خیلی راحت‌تر کپی و تغییر داده شود. این ویژگی‌ها دلیلی هستند برای اینکه چرا نرم‌افزار سودمند است. ما عقیده داریم که کاربران برنامه نیز باید آزاد باشند که از این مزایا بهره‌مند شوند، نه تنها توسعه‌دهندگان آن.

برای مطالعه بیشتر، لطفا یک بخش از منوی بالا را انتخاب کنید.

ما همچنین یک لیست از جدیدترین مقالات افزوده‌شده را نگهداری می‌کنیم.

مقدمه