این صفحه ترجمهٔ فارسی یک صفحهٔ انگلیسی است.

فلسفهٔ پروژه گنو

نرم‌افزار آزاد بدین معناست که کاربران نرم‌افزار از حق آزادی برخوردارند. (پای قیمت در میان نیست.) ما سیستم‌عامل گنو را توسعه دادیم تا کاربران بتوانند در امور رایانه‌ای خود از حق آزادی بهره‌مند شوند.

دقیق‌تر بگوییم، نرم‌افزار آزاد بدین معناست که کاربران از چهار آزادی بنیادی برخوردار هستند: (۰) آزادی اجرا، (۱) آزادی مطالعه و تغییر برنامه در قالب کُد منبع، (۲) آزادی بازتوزیع رونوشت‌های مشابه و (۳) آزادی توزیع نگارش‌های تغییریافته.

نرم‌افزار با چیزهای مادی — نظیر صندلی، ساندویچ و گازوئیل — از این جهت که می‌توان آن را آسان‌تر رونوشت‌برداری کرد و تغییر داد، متفاوت است. کاربردی بودن نرم‌افزار به دلیل همین ویژگی‌هاست؛ ما بر این باوریم که کاربران یک نرم‌افزار نیز باید از آنها بهره‌مند شوند، نه فقط توسعه‌دهنده‌اش.

این مطلب به طور موردی نیم‌نگاهی به فلسفهٔ پروژهٔ گنو می‌اندازد. برای مطالب بیشتر سری بزنید به فهرست بالا، به ویژه بخش مقالات و نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها.


سری به بخش صوتی & تصویری بزنید تا سخنرانی‌های ضبط‌شدهٔ ریچارد استالمن را ببینید.


مقدمه