Šiame vertime gali nebūti pakeitimų, padarytų nuo 2022-11-12 ir esančių originale anglų kalba.

Jums reikėtų pažiūrėti tuos pakeitimus. Šio straipsnio vertimų palaikymo informaciją prašome pamatykite Vertimų PERSKAITYKITEMANE.

Escuela Cristiana Evangélica de Neuquén (ECEN)

Tolimesnė informacija buvo ištraukta iš mums pristatytos ECEN pagrindų mokytojos Debora Badilla Huento ataskaitos. Jos įsipareigojimas atliko pagrindinį vaidmenį keliant Laisvos programinės įrangos supratimą ir galiausiai pasiekiant mokyklos migraciją.


Vieta

Neuquén miestas, Neuquén provincijos sostinė, Argentinos Patagonia regione.

Apie

Mes esame privati krikščioniška mokykla, teikianti švietimą nuo pradinės iki vidurinės mokyklos lygiais, pagal valstybės švietėjiškus reikalavimus.

Argentinoje, kiekviena provincija vysto jos pačios švietėjišką politiką. Neuquén provincijos atveju, kompiuterių mokslo mokymas pagrindinėse mokyklose nėra privalomas. Iš tikrųjų, kompiuterių mokslas yra papildomo mokslo plano tema.

Motyvacija

Mūsų mokykla gina solidarumo, sąžiningumo, puikumo švietime, įstatymo laikymosi, pastovių tiesos paieškų, teisingumo ir meilės visose kasdieninėse veiklose idealus. Nuosavybinės programinės įrangos naudojimas ir mokymas šioms vertybėms prieštaravo. Mokyklos direktoriai ir mokytojai taip pat buvo užversti programinės įrangos licencijų valdymu ir gausiais suvaržymais, kuriuos mokyklai sudarė tų licencijų sąlygos.

Švietėjiška kokybė ir ilgalaikiai tikslai sprendimo priėmimo procese taip pat buvo įvertinti. Mūsų supratimu, mokinių mokymas kaip naudoti konkretaus prekės ženklo programinę įrangą yra toli nuo mokyklos misijos.

Kaip mes tai padarėme

Visas procesas užtruko keturis metus: mes pradėjome 2006 m. su visomis mūsų darbo stotimis naudojančiomis nuosavybinę programinę įrangą ir užbaigėme 2010 m. su pilnai laisvomis operacinėmis sistemomis ir programomis visuose mokyklos kompiuteriuose, įskaitant administracijos kabinetus ir biblioteką.

Planą pagrinde sudarė keletas priemonių, nukreiptų į supratimo apie filosofines, etines ir socialines-politines technologijos naudojimo pasekmes kėlimą. Šis fundamentalus aspektas buvo išlaikytas ir pabrėžtas viso proceso metu ir praktikuotas laipsniškai pakeičiant egzistuojančias nuosavybines programas Laisvos programinės įrangos programomis.

Pirmais metais mes pasiūlėme kai kuriuos teorijos kursus, konkrečiai „Kompiuterių mokslo istorija“ ir „Įvadas į kompiuterių architektūrą“. Mes taip pat išnagrinėjome teisinius programinės įrangos aspektus, tokius kaip įvairių licencijų tipai, ir mes kalbėjome apie Laisvos programinės įrangos naudotojų ir autorių įsipareigojimą bendruomenei.

Pravesti mokymo kursai vidurinės mokyklos lygio mokytojams IT ir visose kitose srityse, pagrindinio lygio mokytojams, Direktorių tarybai ir administracijos darbuotojams, ir bibliotekininkui.

Toliau pateikti žmogiškieji ištekliai buvo pasitelkti tai migracijai atlikti:

 • 1 kompiuterių mokslo mokytojas pradiniam ir pagrindiniam lygiams. Šis mokytojas taip pat yra atsakingas už kompiuterių klasėje palaikymą ir operacinės sistemos naudojimo kvalifikacijos suteikimą kitiems mokytojams ir mokyklos darbuotojams;
 • 5 kompiuterių mokslo mokytojai vidurinės mokyklos lygiui;
 • 1 PK ir tinklo technikas, atsakingas už vidurinio lygio mokyklos kompiuterių taisymą;
 • 1 Laisvos programinės įrangos programuotojas, pasamdytas parašyti Administracinio valdymo sistemą;
 • 1 IT profesorius, pasamdytas kvalifikuoti mokyklos darbuotojus.

Migracijos kaštai buvo priimtini ir visiškai išsitenkantys mokyklos biudžete:

 • PK taisymai: 2006 m., ECEN pasamdė kompiuterių techniką, kuriam buvo pateikta Laisvos programinės įrangos dokumentacija ir naudojamos operacinės sistemos DVD. Mokykla su juo bendradarbiauja nuo tada;
 • Mokymas: 60 mokymo valandų mokyklos darbuotojų kvalifikavimui.

Įsipareigojimas Laisvai programinei įrangai

Nuo 2010 m., mes naudojame pilnai laisvas operacines sistemas, nei vienoje iš jų nėra dvigubos įkrovos, šitaip:

 • 22 PK pradinėse ir pagrindinėse klasėse (4-12 metų amžiaus mokiniai);
 • 24 PK vidurinės mokyklos klasėse (13-17 metų amžiaus mokiniai);
 • 7 PK administracijos kabinetuose;
 • 3 PK bibliotekoje;
 • 1 nešiojamas kompiuteris video klasėje.

Kai kurios iš mūsų naudojamų Laisvų programų yra:

Rezultatai

Mes atradome šią migracijos patirtį gana pozityvia ir mes nusprendėme priimti Laisvos programinės įrangos aplinką visose darbo stotyse. San Martín de los Andes mieste 2009 m. spalį mokykla finansavo Programinės įrangos laisvės dieną.

Nors ir reikėjo pasišventimo ir atkaklumo, šis procesas buvo malonus. Dabar mes skleidžiame tai, ką mes išmokome, siekdami padėti kitoms švietėjiškoms bendruomenėms.


Mes norėtume išreikšti mūsų dėkingumą visiems žmonėms, dalyvavusiems toje migracijos pastangoje, už puikiai atliktą darbą.