Αυτή η μετάφραση μπορεί να μην αντανακλά τις αλλαγές που έγιναν από τις 2021-12-01 στο Αγγλικό πρωτότυπο.

Καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά σε εκείνες τις αλλαγές. Παρακαλούμε δείτε το Μεταφράσεις ΔΙΑΒΑΣΕΜΕ για να βρείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε να ενημερωθεί αυτή η μετάφραση.

Ομάδες και έργα

Υπάρχουν διάφορες ομάδες και οργανισμοί ανά τον κόσμο που ακολουθούν τη φιλοσοφία του Έργου GNU και δουλεύουν σε έργα που έχουν ως στόχο να φέρουν το Ελεύθερο Λογισμικό στο χώρο της εκπαίδευσης. Μερικά από αυτά παρατίθενται στην παρακάτω λίστα. Αν το δικό σας έργο υποστηρίζει μόνον Ελεύθερο Λογισμικό και δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ, παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας στη διεύθυνση <education@gnu.org> για να μας ενημερώσετε.

Έργο εκπαίδευσης του ΙΕΛ Ευρώπης (FSFE)
“Ο λόγος ύπαρξης της Ομάδας Εκπαίδευσης του ΙΕΛ Ευρώπης (FSFE) είναι αυξήσει την επίγνωση για το Ελεύθερο Λογισμικό και να φέρει τα οφέλη του σε όλες τις ομάδες που εμπλέκονται στην εκπαίδευση. Στοχεύει σε ένα νομικό πλαίσιο που να απαγορεύει τις διακρίσεις κατά του Ελεύθερου Λογισμικού και των χρηστών του.”
GURI
Η Guri είναι μία ομάδα που δημιουργήθηκε μέσα σε ένα Ιταλικό Λύκειο, ως αποτέλεσμα ενός προγράμματος που οργάνωσε η ΜΚΟ Hipatia για να αυξήσει την επίγνωση σχετικά με τον ρόλο του Ελεύθερου Λογισμικού στο πεδίο της εκπαίδευσης. Η Guri αντιτίθεται στην διευρυνόμενη πρακτική της μεταχείρισης της γνώσης σαν να ήταν κάποιο απτό αντικείμενο που υπόκειται σε ιδιοκτησία. Μάχεται να πετύχει την αντιστροφή του επικρατούντος πολιτιστικού πλαισίου στην Ιταλία, που εμποδίζει την άσκηση μερικών από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα με το να θέτει επικίνδυνες απειλές στην ελευθερία μας, όπως τις πατέντες για το λογισμικό, τους άδικους νόμους πνευματικών δικαιωμάτων και την υιοθέτηση ιδιόκτητου, υποδουλωτικού λογισμικού.

Οι στόχοι του έργου Guri είναι να μετατραπεί το εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι ώστε να βασίζεται αποκλειστικά σε Ελεύθερο Λογισμικό και να επεκταθούν οι ελευθερίες που αυτό παρέχει σε όλα τα πεδία της γνώσης. Η Guri πιστεύει στη δύναμη της εκπαίδευσης να διαμορφώσει μια καλύτερη κοινωνία, με το να διδάσκει στους μαθητές τις αξίες του διαμοιρασμού και της συνεργασίας. Υποστηρίζει και εργάζεται προς την κατεύθυνση ενός μη-πυραμιδικού συστήματος για τον διαμοιρασμό της γνώσης ως ένα βασικό αγαθό για την ανθρωπότητα, ένα σύστημα όπου ο καθένας μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να έχει πρόσβαση στη γνώση χωρίς περιορισμούς.

Για να πετύχει τους σκοπούς αυτούς, η ομάδα αναλαμβάνει δράση κυρίως σε Λύκεια και σε Πανεπιστήμια, οργανώνοντας φροντιστήρια και μαθήματα για την προώθηση της επίγνωσης σχετικά με τις ηθικές αρχές του Ελεύθερου Λογισμικού.

Hipatia
Η Hipatia (Υπατία) είναι μια διεθνής ΜΚΟ (Μη-Κυβερνητική Οργάνωση) που υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν, να δημιουργούν, να τροποποιούν και να διανέμουν τη γνώση. Αποτελείται από ανθρώπους από όλον τον κόσμο, οι οποίοι υποστηρίζουν τα ιδεώδη του κινήματος του Ελεύθερου Λογισμικού και εργάζεται για την εφαρμογή αυτών των αρχών στην πράξη. Η Hipatia δίνει έμφαση στη σημασία της χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού στην εκπαίδευση· προς αυτή την κατεύθυνση, τα μέλη της διοργανώνουν συχνά φροντιστήρια σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ειδικά σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το όνομα της ομάδας αναφέρεται στην Ελληνίδα φιλόσοφο Υπατία.

IT@School
Το IT@School είναι ένα έργο της κυβέρνησης της Κεράλα, στην Ινδία, που άρχισε το 2001 για να εισαγάγει τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στα σχολεία της Πολιτείας. Ως τμήμα αυτού του έργου, αναπτύχθηκε ένα παραμετροποιημένο λειτουργικό σύστημα GNU/Linux, το οποίο τώρα χρησιμοποιείται σε πάνω από 2.600 σχολεία στην Πολιτεία. Έγινε διδασκαλία στη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού σε χιλιάδες δασκάλους, σχολικούς συντονιστές και μαθητές.
Sugar Labs
Το Sugar Labs είναι ένα έργο που προσφέρει την Πλατφόρμα μάθησης Sugar, μια διεπαφή ειδικά σχεδιασμένη για να διευκολύνει τη χρήση υπολογιστών από παιδιά, με ειδική εστίαση στη χρήση της διεπαφής σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.