Bu, orijinali İngilizce olan bir sayfanın çevirisidir.

Gruplar ve Projeler

Dünyada GNU felsefesini takip eden ve eğitim alanına özgür yazılım getirmeyi amaçlayan projeler üzerinde çalışan birçok grup ve kuruluş var. Bunlardan birkaçı aşağıda listeleniyor. Projeniz yalnızca özgür yazılımı destekliyor ve burada listelenmiyorsa lütfen bize bildirmek için <education@gnu.org> adresinden bizimle iletişime geçin.

FSFE Eğitim Projesi
“FSFE'nin Eğitim Ekibi; eğitimde yer alan tüm gruplara farkındalık yaratmak ve özgür yazılımın faydalarını sağlamak için var. Özgür yazılım ve kullanıcılarına karşı ayrımcılığı yasaklayan yasal bir çerçeve hedefliyorlar.”
GURI
Guri, Hipatia STK'si tarafından eğitim alanında özgür yazılımın rolü hakkında farkındalığı artırmak amacıyla yürütülen bir program sonucunda bir İtalyan Lisesi içinde doğan bir gruptur. Guri, bilginin sahipliğe tabi elle tutulur bir nesne gibi muamele görmesine karşı giderek artan bir şekilde karşı çıkıyor. Yazılım patentleri, haksız telif hakkı yasaları ve özel mülk, boyun eğdiren yazılımların benimsenmesi gibi özgürlüğümüze tehlikeli tehditler oluşturarak en önemli insan haklarından bazılarının kullanılmasını önleyen İtalya'daki ana akım kültürel çerçeveyi değiştirmek için mücadele ediyor.

Guri projesinin hedefleri eğitim sistemini sadece özgür yazılıma dayanacak şekilde dönüştürmek ve sağladığı özgürlükleri her bilgi alanına yaymaktır. Guri; öğrencilere paylaşım ve iş birliği değerlerini öğreterek eğitimin daha iyi bir toplumu şekillendirme gücüne inanıyor. Bilgiyi insanlık için temel bir fayda olarak herkesin aktif olarak katılabileceği ve kısıtlama olmaksızın bilgiye erişebileceği bir sistem olarak paylaşmak için piramit şeklinde olmayan bir sistemi savunuyor ve çalışıyor.

Grup, hedeflerine ulaşmak için, ağırlıklı olarak Lise ve Üniversite ortamlarında harekete geçerek özgür yazılımın etik ilkeleri konusunda farkındalığı artırmak için seminerler ve kurslar düzenliyor.

Hipatia
Hipatia; tüm insanların bilgiye erişme, kullanma, oluşturma, değiştirme ve dağıtma hakkını destekleyen uluslararası bir STK (sivil toplum kuruluşu)'dır. Özgür yazılım hareketinin ideallerini savunan ve bu ilkeleri uygulamaya koymak için çalışan dünyanın dört bir yanından insanlar tarafından oluşturulmuştur. Hipatia eğitimde özgür yazılım kullanmanın önemini vurgular; bu amaçla üyeleri genellikle eğitim kurumlarında, özellikle ilköğretim ve ortaöğretim okullarında, seminerler düzenlerler.

Grubun adı Yunan filozofu Hypatia'dan geliyor.

IT@School
IT@School, 2001 yılında devlet okullarına Bilgi ve İletişim Teknolojileri'ni tanıtmak için başlatılan Hindistan'ın Kerala hükûmetinin bir projesidir. Projenin bir parçası olarak şu anda Eyalet'teki 2.600'den fazla okulda kullanılan kişiselleştirilmiş bir GNU/Linux işletim sistemi geliştirildi. Binlerce öğretmen, okul koordinatörü ve öğrenciye Özgür Yazılım kullanımı eğitimi verildi.
OFSET
OFSET; eğitim sistemi ve sınıflarda kullanım için Özgür Yazılım'ın geliştirilmesini ve iyileştirilmesini teşvik eder. Fransa'da doğdu ancak üyeleri İnterneti bir iletişim aracı olarak kullanarak dünyanın her yerinden ortak hedefler için iş birliği yapıyor ve birlikte çalışıyorlar. Öğretmenler, yazılım geliştiricileri, çevirmenler ve yazarlar arasındaki açık ve dürüst iş birliği; OFSET'in faaliyetlerinin başarısının her zaman anahtarı olmuştur.

OFSET grubunun önemli bir başarısı, geometri öğretiminde yaygın olarak kullanılan bir program olan Dr. Geo'dur. OFSET, sınıf için faydalı uygulamalar içeren önyüklenebilir bir USB belleği olan Freeduc-USB'yi de geliştirdi.

Sugar Labs
Sugar Labs, bilgisayarların çocuklar tarafından kullanımını kolaylaştırmak için özellikle tasarlanmış bir arayüz olan Sugar öğrenme platformunun eğitim ortamlarında kullanımına odaklanan bir projedir.

Bu sayfa şu dillerde mevcut:

[en] English   [de] Deutsch   [el] ελληνικά   [fr] français   [hr] hrvatski   [it] italiano   [ja] 日本語   [pt-br] português   [tr] Türkçe   [uk] українська   [zh-cn] 简体中文  

 [FSF logosu]  “Özgür Yazılım Vakfı (FSF [Free Software Foundation]), bilgisayar kullanıcısı özgürlüğünü desteklemek için dünya çapında bir misyon ile kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Tüm yazılım kullanıcılarının haklarını savunuyoruz.”