473
500 üye

Bu, orijinali İngilizce olan bir sayfanın çevirisidir.

GNU Özgür Belgeleme Lisansının Kullanımı Hakkında İpuçları

Bu yazı belgelerin GNU Özgür Belgeleme Lisansı kapsamında nasıl yayınlanabileceğine ilişkin kısa bir açıklamadır. GNU GPL gibi GNU yazılım lisansları için ayrı bir sayfamız var.

FDL'nin isteğe bağlı özellikleri nasıl kullanılır?
FDL'nin isteğe bağlı özelliklerinin nasıl kullanılacağını ele alan ayrı bir sayfamız var.
Lisans bildirimi nereye koyulmalıdır?
Lisans bildiriminin tamamını belgenizin dosyasındaki “ana” metne yerleştirmek yeterlidir. Örneğin, Emacs Lisp Başvuru Kılavuzu ile elisp.texi'nin içerdiği birçok dosya var. Tam bildirimi elisp.texi dosyasında tutuyoruz ve diğer dosyalara da basitçe şunu yazıyoruz:
@c - * - texinfo - * -
@c Bu, GNU Emacs Lisp Başvuru Kılavuzunun bir parçasıdır.
@c Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1999
@c Özgür Yazılım Vakfı, Inc.
@c Kopyalama koşulları için elisp.texi dosyasına bakın.
Belgemi düzgün bir şekilde oluşturmak için gereken betiklerle ne yapmalıyım?
Bu ilgili betikleri GNU FDL koşullarıyla yayınlamanızı öneririz. Elbette, bu betikler genellikle diğer görevler için de yararlıysa GNU GPL koşullarıyla ayrı olarak yayınlamak da iyi bir fikirdir.
Belgenin değişmez bölümlerinin olması gerekli midir?
Hayır. Bir belgenin değişmez bölümlerinin olmaması tamamen kabul edilebilir.
Belgede bazı değişmez bölümler olduğundan emin olmam gerekir mi?
Özellikle gerekmiyor. Bir bölümün içeriğinin değişmemesi gerekiyorsa o kısmı değişmez yapın.
Değişmez bölümlerden kaçınmaya çalışmalı mıyım?
Özellikle gerekmiyor. Bir bölümün içeriğinin değişmemesi gerekiyorsa o kısmı değişmez yapın.
Bir bölüm ne zaman değişmez olmalıdır?
Her şeyden önce, teknik belgeyle etkileşimde olan bir bölümün değişmez olamayacağını aklınızda bulundurun. Yalnızca ikincil bir bölüm değişmez olabilir ve teknik bir bölüm ikincil bir bölüm değildir.

Eğer ilgili bölüm GNU GPL'nin bir kopyası gibi değiştirmenize izin verilmeyen bir metinse, değişmez olmalıdır. Onu değiştirme izniniz yoksa, düzenleme izni veremezsiniz.

(Bunun bir sonucu olarak sizin o metnin değiştirilmesine müsaade etme izniniz yoksa, teknik malzemeye ilişkin önceden mevcut olan metni kullanamazsınız.)

Bir bölüm özgür yazılım felsefesini tartıştığında, o bölümü değişmez yapmak iyi bir fikirdir. Örneğin, GNU Bildirisi'ni bir kılavuza yerleştirdiğimizde veya özgür belgelemenin neden önemli olduğunu açıklayan bir bölüm eklediğimizde, bu bölümü değişmez yaparız.


Bu sayfa şu dillerde mevcut:

[en] English   [ca] català   [de] Deutsch   [fr] français   [ja] 日本語   [pl] polski   [pt-br] português   [ru] русский   [tr] Türkçe   [uk] українська   [zh-cn] 简体中文   [zh-tw] 繁體中文  

 [FSF logosu]  “Özgür Yazılım Vakfı (FSF [Free Software Foundation]), bilgisayar kullanıcısı özgürlüğünü desteklemek için dünya çapında bir misyon ile kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Tüm yazılım kullanıcılarının haklarını savunuyoruz.”