Tłumaczenia tej strony

Jak stosować GPL lub LGPL

 [rysunek głowy GNU]

Oto krótkie objaśnienie, w jaki sposób objąć program działaniem Powszechnej Licencji Publicznej GNU lub Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej (ta ostatnia, w oryginale zwana Lesser GPL, LGPL, zastąpiła starszą GPL Bibliotek, której angielskim skrótem było także LGPL). Jeśli szukacie bardziej szczegółowych informacji, prosimy, rozważcie uważne przeczytanie naszej listy często zadawanych pytań na temat Powszechnej Licencji Publicznej.

Jeśli rozważacie użycie Mniejszej Powszechnej Licencji Publicznej, prosimy o wcześniejsze przeczytanie artykułu „Czemu nie powinniście użyć Library GPL do swej kolejnej biblioteki”. Wyjaśniono w nim, dlaczego lepsze może być zastosowanie zwykłej GPL oraz opisano, jak dokonywalibyśmy wyboru, gdybyśmy to my mieli podejmować decyzję.

Niezależnie od tego, którą z tych licencji zechcecie się posłużyć, stosowna procedura obejmuje umieszczenie w każdym z plików źródłowych programu dwu elementów: informacji o prawach autorskich (np. „copyright 1999 Maria Kowalska”) oraz zezwolenia na kopiowanie, stwierdzającego, że program jest rozpowszechniany na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU (albo Mniejszej GPL).

Ponadto gdzieś w pakiecie dystrybucyjnym programu powinniście umieścić egzemplarz samej licencji. W przypadku programów GNU licencja znajduje się zazwyczaj w pliku o nazwie COPYING; powinna być zapisana w postaci zwykłego tekstu ASCII. Należy skorzystać albo z tekstowej wersji GPL albo z tekstowej wersji Mniejszej GPL.

Informacja o prawach autorskich winna zawierać rok, w których ukończono przygotowywanie danej wersji (zatem, jeśli skończyliście ją w 1998, ale nie rozesłaliście aż do 1999, wpiszcie 1998). Należy dopisać kolejne lata odpowiadające każdej z wersji, na przykład: „copyright 1998, 1999 Maria Kowalska”, jeśli część z nich została ukończona w 1998, a część w 1999 roku. Jeśli w pisaniu kodu pomogło kilka osób, wymieńcie nazwiska wszystkich.

Jeżeli część kodu skopiowaliście z innych programów objętych ta samą licencją, skopiujcie także zawarte w nich notki o prawach autorskich. Wszelkie informacje o prawach autorskich należy umieścić razem, na początku każdego z plików źródłowych.

Ze względów praktycznych bardzo ważne jest dołączenie, np. w pliku README, informacji wskazujących, jak można się z wami skontaktować, choć nie ma to nic wspólnego z zagadnieniami prawnymi związanymi z przypisywaniem programowi licencji.

Zaraz po informacjach o prawach autorskich powinno występować zezwolenie na kopiowanie programu. Jeżeli program składa się tylko z jednego pliku, powinno (dla GPL) wyglądać tak:

  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  (at your option) any later version.

  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this program; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

  Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go
  rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej
  Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego
  Oprogramowania - według wersji 2 tej Licencji lub (według twojego
  wyboru) którejś z późniejszych wersji.

  Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
  użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
  gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
  ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do
  Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

  Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz
  Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);
  jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
  Place, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

W przypadku programów, na które składa się więcej niż jeden plik źródłowy, lepiej zastąpić określenie „ten program” nazwą danego programu, równocześnie dodając początkową linijkę o treści „Ten plik jest częścią NAZWA-PROGRAMU”. Na przykład:

  This file is part of Foobar.

  Foobar is free software; you can redistribute it and/or modify
  it under the terms of the GNU General Public License as published by
  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  (at your option) any later version.

  Foobar is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
  GNU General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with Foobar; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

  Ten plik jest częścią Foobar.

  Foobar jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej
  i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU,
  wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania - według wersji 2 tej
  Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.

  Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
  użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
  gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
  ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji sięgnij do
  Powszechnej Licencji Publicznej GNU.

  Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz
  Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);
  jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
  Place, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Zezwolenie tej postaci powinno znaleźć się blisko początku każdego z plików źródłowych, tuż obok informacji o prawach autorskich. Jeśli stosowana jest LGPL, należy przed „Powszechna” („General”) wstawić słowo „Mniej” („Lesser”) we wszystkich trzech miejscach oraz zmienić „według wersji 2” na „według wersji 2.1”.

Gdy program jest interaktywny, zwykle dobrze jest zrobić go tak, by podczas uruchamiania się wyświetlał krótkie powiadomienie o prawach autorskich i zezwoleniu na kopiowanie. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdziecie na końcu GNU GPL.

Nie ma prawnego wymogu rejestrowania gdziekolwiek swoich praw autorskich – sam fakt rozprowadzenia programu powoduje objęcie go prawami autorskimi. Niemniej jednak, w Stanach Zjednoczonych warto zarejestrować swoje prawa w Amerykańskim Rejestrze Praw Autorskich, gdyż wzmocni to waszą pozycję w przypadku występowania przeciw naruszającym licencję na terenie USA. W większości innych państw nie ma systemu rejestracji praw autorskich.

Jeżeli zrobiony przez was program przeznaczony jest do pracy w jakieś postaci systemu operacyjnego GNU, jak GNU/Linux lub GNU/Hurd, zapewne chcielibyśmy zamieścić odnośnik do związanej z nim witryny. Prosimy więc o przekazanie opiekunom stron WWW (webmasters@gnu.org) odpowiedniego adresu URL. Gdy tylko zacznie solidnie działać, chcielibyśmy też wymienić go w Katalogu Wolnego Oprogramowania – prosimy o kontakt z directory@gnu.org.

Istnieje również możliwość nadania programowi statusu pakietu GNU, uczynienia go częścią Projektu GNU (to znaczy, jeśli program nam się spodoba – musimy go najpierw obejrzeć i zdecydować). Gdybyście byli zainteresowani przyłączeniem się w ten sposób do Projektu GNU, prosimy napiszcie do gnu@gnu.org, a udzielimy wam dokładniejszych wyjaśnień.

Ale możecie też stosować GPL lub LGPL nawet jeśli wasz program nie jest pakietem GNU. Każdy może korzystać z tych licencji.


Więcej o licencjach


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | English | Français | Italiano | polski | Português ]