English [en]   العربية [ar]   Deutsch [de]   français [fr]   italiano [it]   മലയാളം [ml]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   Shqip [sq]  

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar

Minifree ofron zëvendësim firmware-i pronësor me with LibreBoot, një BIOS 100% software i lirë, dhe shet laptopë që mbajnë shenjën e dëshmisë Respekton Lirinë Tuaj. Këta shiten me LibreBoot-in të parainstaluar dhe me një and a shpërndarje GNU/Linux tërësisht të lirë, të tillë si Trisquel, gNewSense ose Parabola.

Los Alamos Computers (LAC) shet kompjutera laptop, desktop dhe shërbyes me shpërndarje GNU/Linux plotësisht të lira të instaluara, përfshirë gNewSense. Për më tepër, ata i dhurojnë FSF-së një pjesë të çdo shitjeje sistemesh të tilla.

InaTux po ashtu ofron kompjuter me gNewSense të instaluar.

ThinkPenguin.com ofron kompjutera me Trisquel të instaluar.

SIPËR NË KRYE


[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.