English [en]   العربية [ar]   Deutsch [de]   français [fr]   italiano [it]   മലയാളം [ml]   norsk (bokmål) [nb]   polski [pl]   русский [ru]   Shqip [sq]  

Falë përkrahjes tuaj, 2015-a shënon 30 vjetorin e FSF-së! Në 30 vitet e ardhshme, dëshirojmë të arrijmë edhe më shumë përfundime në mbrojtjen e të drejtave të përdoruesve të kompjuterave. Për të ecur në atë drejtim, po caktojmë synimin tonë më të lartë deri më sot për grumbullim fondesh, 525 mijë dollarë, deri më 31 Janar. Lexoni më tepër.

525 mijë USD
64% (340mijë)
Më llogarisni edhe mua

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar

The Gluglug shet laptopë X60 që mbajnë shenjën e dëshmisë Respekton Lirinë Tuaj. Shiten me LibreBoot të instaluar, një software BIOS 100% të lirë, dhe a shpërndarje GNU/Linux tërësisht të lirë, të tillë si Trisquel, gNewSense ose Parabola.

Los Alamos Computers (LAC) shet laptopë, desktopë dhe shërbyes me shpërndarje GNU/Linux plotësisht të lira të instaluara, përfshi gNewSense. Për më tepër, ata i dhurojnë FSF-së një pjesë të çdo shitjeje sistemesh të tilla.

InaTux po ashtu ofron kompjuter me gNewSense të instaluar.

ThinkPenguin.com ofron kompjutera me Trisquel të instaluar.

Mund të shihni dhe promovoni një ide rreth gNewSense-it të instaluar në kompjutera nga Dell. (Shënim: lypset të keni një llogari Dell!)

[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.

sipër në krye