English [en]   العربية [ar]   Deutsch [de]   français [fr]   italiano [it]   മലയാളം [ml]   norsk (bokmål) [nb]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   Shqip [sq]  

Ky është përkthim i një faqeje Anglisht në origjinal.

Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar

Minifree ofron zëvendësim firmware-i pronësor me with LibreBoot, një BIOS 100% software i lirë, dhe shet laptopë që mbajnë shenjën e dëshmisë Respekton Lirinë Tuaj. Këta shiten me LibreBoot-in të parainstaluar dhe me një and a shpërndarje GNU/Linux tërësisht të lirë, të tillë si Trisquel, gNewSense ose Parabola.

Los Alamos Computers (LAC) shet kompjutera laptop, desktop dhe shërbyes me shpërndarje GNU/Linux plotësisht të lira të instaluara, përfshirë gNewSense. Për më tepër, ata i dhurojnë FSF-së një pjesë të çdo shitjeje sistemesh të tilla.

InaTux po ashtu ofron kompjuter me gNewSense të instaluar.

ThinkPenguin.com ofron kompjutera me Trisquel të instaluar.

Mund të shihni dhe promovoni një ide rreth gNewSense-it të instaluar në kompjutera nga Dell. (Shënim: lypset të keni një llogari Dell!)

SIPËR NË KRYE


[Logo FSF-je]“Misioni ynë është ruajtja, mbrojtja dhe promovimi i lirisë për të përdorur, studiuar, kopjuar, ndryshuar dhe rishpërndarë software kompjuteri, dhe për të mbrojtur të drejtat e përdoruesve të Software-it të Lirë.”

Free Software Foundation është sponsori organizativ kryesor i Sistemit Operativ GNU. Përkrahni GNU-në dhe FSF-në përmes blerjesh të doracakëve dhe sendeve tona, anëtarësimit në FSF si një anëtar shok, ose duke bërë një dhurim, qoftë drejtpërsëdrejti te FSF-ja ose përmes Flattr-it.