Ky është përkthim i një faqeje anglisht në origjinal.

Kompani që shesin kompjutera me GNU/Linux të instaluar

Ka kompjutera të aftë të xhirojnë vetëm me software të lirë. Këta kompjutera e vendosin përdoruesin në kontroll të plotë të kompjuterit dhe janë të pranuar nga FSF-ja përmes programit të certifikimit Respects Your Freedom (RYF). Për një listë shoqërish që shesin këtë lloj kompjuterash, shihni te ryf.fsf.org.

Ka gjithashtu edhe kompjutera që ofrohen me një sistem operativ GNU/Linux plotësisht të lirë, të instaluar, por që kanë nevojë përdorimin e një BIOS-i pronësor dhe nëse është një kompjuter Intel, mund të përmbajë Intel ME, që është një deriçkë. Këta kompjutera nuk janë të certifikuar nga programi i certifikimit Respects Your Freedom (RYF) të FSF-së. Për një listë shoqërish që shesin këtë lloj kompjuterash, shihni këtu.