English [en]   català [ca]   čeština [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]  

Help the FSF fight for user freedom!

28 days. 200 new members. Join us before July 15.

Associate members help the Free Software Foundation remain proudly independent. Small contributions create a big impact!

READ MORE | JOIN

Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2018-06-05 in het originele Engelstalige artikel. Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Vrijheid van meningsuiting op het internet

De Free Software Foundation verdedigt de vrijheid van meningsuiting, pers, en vereniging op het internet. Zie onder andere:

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP