English [en]   català [ca]   čeština [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]  

De  9de GNU-hackers-bijeenkomst  zal worden gehouden in Rennes (Frankrijk) van 18 tot 20 augustus.

This translation may not reflect the changes made since 2016-05-02 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Vrijheid van Meningsuiting op het Internet

De Free Software Foundation verdedigd de vrijheid van meningsuiting op het Internet. Zie onder andere:


[FSF logo] “Onze missie is het behouden, beschermen en promoten van de vrijheid om computersoftware te gebruiken, bestuderen, kopiëren, wijzigen en verspreiden, en het beschermen van de rechten van gebruikers van vrije software.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.

naar begin