English [en]   català [ca]   čeština [cs]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   українська [uk]  

Associate members power up the Free Software Foundation. Help smash our goal of 700 new members or donate by December 31st!

Join

$45,502
$450,000

This translation may not reflect the changes made since 2016-05-02 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Svoboda slova, tisku a sdružování se na Internetu

Nadace pro svobodný software podporuje svobodu slova, tisku a sdružování na Internetu. Prosíme, prohlédněte si:

Poznámky překladatele

  1. Názvy jednotlivých hnutí a organizací jsou úmyslně ponechány v originále.

NAHORU


[FSF logo]Naším posláním je udržovat, chránit a rozvíjet svobodu používání, zkoumání, kopírování, upravování a redistribuování počítačového softwaru a bránit práva uživatelů svobodného softwaru.

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.