Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

La Llicència de Motif

per Richard Stallman

Fa un parell de setmanes, l'Open Group va canviar la llicència de Motif, invitant als desenvolupadors de programari lliure a utilitzar-la. No obstant, la nova llicència de Motif no encaixa ni amb la definició de programari lliure ni amb una definició àmplia de programari de codi obert.

El seu comunicat diu que han alliberat Motif per a la «comunitat del codi obert», però això només és cert en una interpretació gens natural del sentit de les paraules. No han fet que Motif estigui disponible per a la comunitat del programari lliure, sinó que han invitat la gent de la comunitat del programari lliure a utilitzar Motif i a abandonar la comunitat.

He escrit a l'Open Group sobre això, demanant-los que canviïn la llicència. Podem esperar que ho facin, però no podem donar-ho per fet. En les circumstàncies actuals hem de tractar Motif de la mateixa manera que abans: com a no disponible. Motif encara no pot ser part d'un sistema operatiu lliure, i combinar o vincular amb Motif codi cobert per la GPL continua sent una violació de la GPL, excepte en situacions molt especials.

Afortunadament hi ha una alternativa lliure a Motif, anomenada LessTif. La majoria dels programes escrits per a Motif poden utilitzar LessTif sense cap canvi. Si us plau, recolzeu la comunitat del programari lliure utilitzant LessTif en lloc de Motif. Encara s'han de fer uns retocs finals a LessTif; per oferir-vos com a voluntaris, poseu-vos en contacte amb <lesstif@hungry.com>.

A continuació trobareu alguns del problemes de la llicència de Motif:

El Moviment del Programari Lliure discrepa del Codi Obert en la filosofia i en els valors bàsics (per a una explicació més àmplia, vegeu open-source-misses-the-point.html.) Però encara que no donem suport al Codi Obert ni el defensem, pensem que la gent no hauria de descriure erròniament el que representa. En aquesta situació els fets ja són prou complexos: les cerimònies de confusió no són benvingudes.

Nota final

Al 2012, Motif es va publicar sota la Llicència Pública General Reduïda, versió 2.1.