Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL)

Si coneixeu algú que estigui escrivint un manual sobre programari lliure i que en planegi la publicació comercial, teniu l'oportunitat de prestar un gran servei al Moviment del Programari Lliure amb molt poca feina: suggeriu-li la idea de publicar el manual sota la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL).

Fins fa poc, la publicació comercial d'un llibre comportava gairebé sempre un llibre no lliure. Però, de la mateixa manera que la comercialització de programari lliure ha crescut recentment, la comercialització de documentació lliure ha començat també a augmentar. Alguns dels principals editors comercials de documentació sobre el sistema GNU/Linux, i sobre el programari lliure en general, estan ara disposats a publicar llibres sota la Llicència de Documentació Lliure de GNU (GFDL) i a pagar als autors de la manera usual (Si els autors ho demanen fermament).

No obstant, amb tota probabilitat, els editors proposaran d'entrada publicar l'habitual llibre privatiu. I si els autors ho accepten, ho serà. Així, doncs, és essencial per als autors prendre la iniciativa i dir: «Volem utilitzar la Llicència de Documentació Lliure de GNU per a aquest llibre.» Per tant, quan el vostre amic parli d'escriure un manual, podeu influir sobre el curs dels esdeveniments simplement suggerint-li aquesta possibilitat.

Si un editor rebutja la petició d'entrada, el Projecte GNU pot ajudar els autors a persuadir-lo. Poden contactar amb nosaltres a <gnu@gnu.org>.

Hi ha altres llicències de documentació lliure legítimes, però de vegades la seva utilització requereix anar amb compte. Per exemple, una llicència conté dues clàusules opcionals que poden activar-se; el permís és lliure si no s'utilitza cap de les dues clàusules opcionals, però activar l'una o l'altra converteix el llibre en no lliure. (Vegeu gnu.org/licenses/license-list.html.) Els autors que vulguin publicar documentació lliure utilitzant una llicència diferent de la GFDL poden contactar amb nosaltres, i així podrem comprovar si la llicència compleix els requisits necessaris per fer que la documentació sigui realment lliure.

Quan un manual comercial és lliure i tracta sobre el sistema GNU, el projecte GNU el pot recomanar al públic. De manera que si els autors o l'editor publiquen una pàgina Web per descriure'l i/o per vendre'n còpies, podem posar un enllaç cap a aquesta pàgina des de www.gnu.org/doc/other-free-books.html, sempre que la pàgina s'avingui als nostres criteris habituals (per exemple, no ha de contenir enllaços cap a pàgines amb programari o documentació no lliure, i no ha d'intentar odiosament convèncer a la gent de comprar). Si us plau, informeu al <webmasters@gnu.org> sobre pàgines d'aquesta mena.


Vegeu també Programari lliure i manuals lliures.