English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   Bahasa Indonesia [id]   italiano [it]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
72% (382K)
Count me in

Dit is een vertaling van een Engelse pagina.

GNU FDL Gebruiken

door Richard Stallman

Wanneer je iemand kent die een handleiding aan het schrijven is over vrije software en op zoek is naar commerciële publicatie dan kun je de Vrije Software beweging enorm helpen met weinig inspanning: door voor te stellen de handleiding uit te geven onder de GNU Free Documentation License (de GNU Vrije Documentatie Licentie).

De commerciële uitgave van een boek hield tot voor kort in dat het een niet-vrij boek werd. Maar net als commerciële vrije software, zit nu ook de vrije commerciële documentatie in de lift. Een aantal grote uitgevers van documentatie over het GNU/Linux systeem en vrije software in het algemeen willen tegenwoordig wel boeken uitbrengen onder de GNU FDL en auteurs daarbij op de normale manier vergoeden—ALS auteurs maar voet bij stuk houden.

Uitgevers hebben echter de gewoonte eerst een normaal privaat boek voor te stellen. En wanneer schrijvers hiermee akkoord gaan dan zal het zo gebeuren. Het is dus belangrijk dat schrijvers zelf het initiatief nemen en zeggen: “we willen de GNU FDL gebruiken voor dit boek”. Dus wanneer die kennis van je het heeft over het maken van een handleiding kun je dit beïnvloeden door eenvoudig te wijzen op deze mogelijkheid.

Wanneer een uitgever dit in eerste instantie weigert kan het GNU project wellicht helpen de beslissing te beïnvloeden. Ze kunnen als volgt contact met ons opnemen: <gnu@gnu.org>.

Er zijn andere prima vrije documentatie-licenties maar soms moet je ze met beleid toepassen. Er is bijvoorbeeld een licentie met twee opties die geactiveerd kunnen worden; de licentie is vrij als geen van de opties wordt gebruikt maar niet-vrij wanneer één van de opties gebruikt wordt. (Zie http://www.gnu.org/licenses/license-list.html.) Schrijvers die vrije documentatie willen publiceren met een andere licentie dan de GNU FDL kunnen contact met ons opnemen zodat we na kunnen gaan of die licentie echt vrije documentatie tot gevolg heeft.

Wanneer een commerciële handleiding vrij is en een relatie heeft met het GNU systeem dan kan het GNU project dit aanbevelen aan het publiek middels het opnemen van een link er naar toe vanaf www.gnu.org/doc/other-free-books.html, vooropgesteld dat het voldoet aan de gebruikelijke criteria (bijvoorbeeld dat de pagina's geen link bevatten naar niet-vrije software of documentatie en niet opdringerig zijn in een poging het te verkopen). Stel alsjeblieft <webmasters@gnu.org> op de hoogte van dit soort pagina's.

Zie ook: Vrije Software en Vrije Handleidingen

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

naar begin