Toto je překlad anglického originálu stránky.

Wassenaarské ujednání

Naše první informace o novém Wassenaarském ujednání přišly formou novinového článku, který říkal, že export kryptovacího softwaru by měl být zakázán – zdálo se, že včetně svobodného software. Rozeslali jsme oznámení, hledajíce lidi v zemích nespadajících pod Wassenaar, aby se podíleli na distribuci a vývoji svobodného kryptografického softwaru.

Následně byl zveřejněn skutečný obsah nové verze ujednání, ve kterém jsme viděli výjimku, která se zdála pokrývat svobodný software. (Je použit termín „public domain“, ale zřejmě je tím myšleno něco ve smyslu svobodného software). Vypadalo to, že problém byl planým poplachem.

Nicméně Spojené státy pokračují v hledání takových omezení a proto má smysl pokračovat v našich přípravách, jako např. předběžném opatření v případě, že by budoucí verze úmluvy vytyčily další omezení na export svobodného softwaru.

Zde je naše interpretace textu poslední verze, jak jsme jej viděli. (Neověřeno právníkem)

Podle General Software Notes, odst. 2, dohoda nepokrývá software, který je v „public domain“, definovaného jako technologii nebo software, který byl vytvořen dostupným bez omezení na jeho další šíření. Obsahuje také prohlášení, že copyright sám o sobě neznemožňuje programu vlastnit status „public domain“.

V současnosti se o dohodě diskutuje a zdá se logickým, že definice „public domain“ je něco, co bude vyjasněno na dalších setkáních.

Finští úředníci oznámili, že se „nic nebude měnit, co se ‚public domain‘ softwaru a Wassenaarské ujednání z 3. prosince týče.“

V Dánsku, jak nám bylo řečeno, se stal incident, kdy ministerstvo obchodu upozornilo administrátora, aby přestal poskytovat program PGP ke stažení.

Nejnovější zprávy ukazují, že australská vláda zakázala export svobodného softwaru pro kryptování úpravou Wassenaarský seznam, vztahující se k definici „public domain“ softwaru.