Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Het Akkoord van Wassenaar.

De eerste informatie die wij ontvingen over het akkoord van Wassenaar was in de vorm van een krantenartikel dat meldde dat export van beveiligingssoftware verboden zou worden—en dit leek ook te gelden voor vrije software. Dus publiceerden wij een aankondiging om mensen in niet-Wassenaarlanden te vragen om mee te werken aan de verspreiding en ontwikkeling van vrije beveiligingssoftware.

Vervolgens kregen wij de eigenlijke tekst van de overeenkomst van Wassenaar te zien. Daarin zagen we dat er kennelijk een uitzondering blijft bestaan voor vrije software (De term “public domain” werd gebruikt, maar ze leken vrije software te bedoelen.) Er is dus waarschijnlijk geen probleem.

De VS wil echter nog steeds zulke beperkingen instellen en daarom lijkt het ons verstandig door te gaan met onze voorbereidingen, voor het geval dat een toekomstige versie van het Wassenaar-akkoord grotere beperkingen stelt aan de export van vrije software.

Hier is onze interpretatie van de tekst van het meest recente Wassenaar-akkoord, zoals wij het zien. Dit is niet gecontroleerd door een advocaat.

Volgens de General Software Notes, entry 2, betreft deze overeenkomst niet de software in het “public domain”. Dit wordt gedefinieerd als technologie of software die beschikbaar wordt gemaakt zonder dat er beperkingen wordt geplaatst op verdere verspreiding. Er wordt ook gesteld dat een copyright niet automatisch de “public domain” status doet vervallen.

Er zijn momenteel discussies gaande over het akkoord, en het lijkt aannemelijk dat de definitie van “public domain” zal worden opgehelderd.

Finse ambtenaren hebben gezegd dat “[er] niets zal veranderen wat ‘public domain’ software en het Wassenaar-akkoord van 3 december betreft.”

We hebben gehoord dat het Deense Ministerie van Handel een beheerder had opgedragen het aanbieden van het programma PGP stop te zetten.

Recentelijk heeft de Australische regering de export van vrije beveiligingssoftware voor versleuteling verboden door de Wassenaar-lijst aan te passen wat betreft de definitie van software “in het publieke domein”.