Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Porozumienie z Wassenaar

Pierwsze informacje na temat nowego porozumienia z Wassenaar dotarły do nas w postaci artykułu prasowego, w którym stwierdzano, że eksport oprogramowania szyfrującego zostanie zakazany – i wyglądało na to, że obejmie to także wolne oprogramowanie. Wysłaliśmy zatem ogłoszenie, poszukując osób z krajów nie objętych umową z Wassenaar, które wzięłyby udział w rozprowadzaniu i rozwijaniu wolnych programów do szyfrowania.

Następnie został opublikowany faktyczny tekst nowego porozumienia z Wassenaar. Wówczas przekonaliśmy się, że w dalszym ciągu zawiera wyjątek, w którym, jak się wydaje, mieści się wolne oprogramowanie (użyto terminu „domena publiczna” („public domain”), ale najwyraźniej rozumiane jest przez to coś w rodzaju wolnego oprogramowania). Zatem wygląda na to, że problem okazał się fałszywym alarmem.

Jednak USA nadal poszukują takich ograniczeń, dlatego też kontynuowanie naszych przygotowań ma sens, jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby w przyszłych wersjach porozumienia z Wassenaar pojawiły się dalsze ograniczenia eksportu wolnego oprogramowania.

Oto nasza interpretacja tekstu ostatniego porozumienia z Wassenaar, takiego jaki widzieliśmy. Nie została sprawdzona przez prawnika.

Stosownie do Ogólnych Uwag na Temat Oprogramowania (General Software Notes), pozycja 2, umowa nie obejmuje oprogramowania będącego w „domenie publicznej”. Zgodnie z wprowadzoną definicją jest to technika lub oprogramowanie, które udostępniono bez ograniczeń na dalsze rozpowszechnianie. Oprócz tego, jest tam zapis, iż istnienie praw autorskich do programu nie pozbawia go statusu „public domain”.

Obecnie dyskutuje się na temat porozumienia i wydaje się logiczne, że definicja „domeny publicznej” jest czymś, co będzie wyjaśnione podczas następnych spotkań.

Fińskie władze oznajmiły, że „co się tyczy ‘domeny publicznej’ i porozumienia z Wassenaar z 3 grudnia, nic nie ulegnie zmianie”.

W Danii, jak nam powiedziano, miał miejsce incydent, w którym Ministerstwo Handlu nakazało administratorowi, by zaprzestał oferowania programu PGP, który udostępniał do pobierania.

Ostatnie wiadomości wskazują, że rząd Australii zakazał eksportu wolnego oprogramowania służącego szyfrowaniu, zmieniając „listę Wassenaar”, która wiązała się z definicją oprogramowania „domeny publicznej”.