English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   slovenčina [sk]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

This translation may not reflect the changes made since 2011-09-13 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Slobodné distribúcie GNU/Linux

This page is maintained by the Free Software Foundation's Licensing and Compliance Lab. You can support our efforts by making a donation to the FSF. Have a question not answered here? Check out some of our other licensing resources or contact the Compliance Lab at licensing@fsf.org.

Nadácia pre slobodný software nezodpovedá za obsah ostatných webových stránok ani za ich aktuálnosť.

Tu sú uvedené tie distribúcie GNU/Linux, o ktorých vieme, že záväzne dodržiavajú prísne zásady o tom, že budú obsahovať a ponúkať výlučne slobodný softvér. Odmietajú akékoľvek aplikácie, programovacie platformy, ovládače alebo firmware, ktoré nespĺňajú kritéria pre slobodný softvér. Ak bola náhodou omylom do nich zaradená takáto časť, bude odstránená. Ak sa chcete dozvedieť viac o podmienkach, ktoré musí spĺňať každá slobodná distribúcia GNU/Linux, prečítajte si Smernice pre distribúcie slobodných systémov.

Ak poznáte nejakú distribúciu, ktorá by sa mohla považovať za slobodnú, ale nie je uvedená v nasledovnom zozname, skúste sa prosím spýtať správcov tejto distribúcie, či by boli ochotní nasledovať princípy slobodného softvéru. Ak by súhlasili a chceli, aby bola ich distribúcia uvedená v tomto zozname, mali by napísať na <gnu@gnu.org>. Niektoré distribúcie vyvíjajú úsilie, aby sa postupne stali úplne slobodnými. Ďakujeme im za ich úsilie a snahu dosiahnuť tento cieľ a veríme, že jedného dňa budú zaradené do tohoto zoznamu.

Ak vás zaujíma, prečo v tomto zozname nie sú uvedené aj isté dobre známe distribúcie, vysvetlenie nájdete na stránke prečo neschvaľujeme niektoré populárne distribúcie. Zhrnuli sme tam zoznam dôvodov, prečo niektoré zo známych distribúcií nespĺňajú naše požiadavky.

Všetky nižšie uvedené distribúcie je možné nainštalovať na pevný disk a väčšina z nich dokáže bežať aj naživo. Nie sú zoradené podľa žiadneho zvláštneho kritéria. Zoznam spoločností, ktoré predávajú hardware s predinštalovanou slobodnou distribúciou GNU/Linux, je uvedený osobitne.

Distribúcia Popis
BLAG Linux and GNU BLAG Linux and GNU, slobodná distribúcia GNU/Linux založená na distribúcii Fedora.
Dragora Dragora, nezávislá distribúcia GNU/Linux založená na princípoch jednoduchosti.
Dynebolic Dynebolic, distribúcia GNU/Linux zameraná špeciálne na prácu s audio a video súbormi.
gNewSense gNewSense, distribúcia GNU/Linux založená na projektoch Debian, sponzorovaná nadáciou FSF.
guix Guix System Distribution is an advanced GNU/Linux distro built on top of GNU Guix (pronounced “geeks”), a purely functional package manager for the GNU system.
Musix GNU+Linux Musix, distribúcia GNU+Linux založená na systéme Knoppix so zameraním na audio produkciu.
Parabola GNU/Linux Parabola GNU/Linux, a distribution based on Arch that prioritizes simple package and system management.
Trisquel Trisquel, distribúcia GNU/Linux určená pre malých podnikateľov, domácich užívateľov a školiace strediská.
Ututo Ututo XS, distribúcia GNU/Linux založená na Gentoo. Bola to prvá distribúcia, ktorú projekt GNU uznal ako kompletne slobodnú.
TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP