Bu, orijinali İngilizce olan bir sayfanın çevirisidir.

GNU Eğitim Ekibi

GNU Eğitim Ekibi en başta, Özgür Yazılım'ın eğitim alanında kullanılmasının önemini ele almak için gnu.org web sitesinde bir bölüm oluşturma görevini yürütmek üzere oluşturulmuştu. GNU Projesi'nin, bir bütün olarak toplum üzerinde etkili bir olumlu etkiye sahip olması için, kazanımlarının eğitimin bütün alanlarına uygulanması gerektiğine inanıyoruz.

Ekip, Özgür Yazılım'ın eğitim kurumları tarafından benimsenmesi için kapsamlı bir yaklaşım ihtiyacına cevap vermektedir. Teknik destek ve yeterli özgür eğitsel yazılım ile birlikte, GNU felsefesinin temellerinin daha iyi anlaşılması; okulların ve üniversitelerin Özgür Yazılım kurmayı veya Özgür Yazılım'a geçmeyi düşündükleri zaman karar verme sürecine önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Bu nedenle özgür yazılımın etik ilkelerinin önemini vurgulamayı hedefliyoruz, çünkü bunlar her düzeydeki eğitim kurumlarının hedefleri ile uyumludur. Bu yaklaşım; göç deneyiminin zaman içinde başarısını ve etkinliğini sağlayacaktır. Bu ilkeler hakkında farkındalık yaratmak Ekibimiz'in başlıca hedefidir.

Hükûmetler veya eğitim kurumları tarafından özel mülk yazılım ve standartların okulda kullanılmasını öngören önlemlere karşıyız. Öğretmenlerin ve öğrencilerin okulda Özgür Yazılım kullanma hakkını savunuyoruz.

Çalışmamızla birlikte Özgür Yazılım tarafından verilen özgürlüklerin salt soyut kuram alanında kalmadığını, aksine eğitim kurumları da dahil olmak üzere tüm kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini kanıtlamak istiyoruz. Üniversiteler ve okullar bu özgürlükleri iyi bir şekilde kullanabilirler ve kullanmalıdırlar. Amacımız bunun nasıl olduğunu göstermektir.

Bu hedefler göz önünde bulundurularak Ekip aşağıdaki görevleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır:

  • Özgür Yazılım'ı başarıyla kullanan ve öğreten dünyadaki eğitim kurumlarının durumlarını sunmak.
  • Öğrenme ve öğretme süreçlerini geliştirmek için eğitim kurumları tarafından özgür programların nasıl kullanıldığına dair örnekler göstermek.
  • Özgür Yazılım'ın eğitim kurumları tarafından kullanılmasına ilişkin çeşitli konular hakkında makaleler yayımlamak.
  • Zorluklarını dinlemek ve destek sağlamak için eğitim kurumlarının öğretmenleri, öğrencileri ve yöneticileri ile bir diyalog sürdürmek.
  • Eğitimde Özgür Yazılım'ın tanıtımını taahhüt eden dünyadaki diğer gruplarla iletişim halinde olmak.

Çalışmamızla ilgileniyor ve yardım etmek istiyorsanız, herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa veya GNU felsefesini takip eden ve Özgür Yazılım'ı başarıyla uygulayan dünyadaki eğitim kurumlarını biliyorsanız lütfen <education@gnu.org> adresine bir mesaj gönderin.