English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   lietuvių [lt]   മലയാളം [ml]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   Türkçe [tr]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Aquesta pàgina és la traducció d'una pàgina original en anglès.

Programari lliure i educació

Què té a veure el programari lliure amb l'educació?

La llibertat del programari té un paper fonamental a l'educació. Les institucions educatives de tots els nivells haurien d'utilitzar i ensenyar programari lliure perquè és l'únic que permet assolir les seves missions essencials: difondre el coneixement humà i preparar els estudiants per ser bons membres de la comunitat. El codi font i els mètodes del programari lliure són part del coneixement humà. El programari propietari, en canvi, és un coneixement secret i restringit, la qual cosa és oposada a la missió de les institucions educatives. El programari lliure dóna suport a l'educació; el programari propietari prohibeix l'educació.

El programari lliure no és un tema tècnic; és un tema ètic, social i polític. La qüestió són els drets humans que els usuaris de programari haurien de tenir. La llibertat i la cooperació són valors essencials del programari lliure. El sistema GNU porta a la pràctica aquests valors i el principi de compartir, ja que compartir és bo i beneficiós per al progrés humà.

Per saber més, vegeu la definició de programari lliure i el nostre article sobre per què el programari hauria de ser lliure (en el sentit de llibertat).

Els fonaments

El projecte GNU va ser iniciat el 1983 per Richard Stallman per desenvolupar un sistema operatiu lliure: el sistema operatiu GNU. Gràcies a això, avui dia qualsevol pot utilitzar un ordinador amb llibertat.

En aquest vídeo de sis minuts Richard Stallman explica breument i punt per punt els principis del programari lliure y la seva relació amb l'educació.

Descarregueu i vegeu el vídeo en alta definició amb el format lliure Ogg Theora (ogv). Hi ha transcripcions d'aquest vídeo en anglès, castellà i altres llengües. Es poden descarregar els subtítols en anglès, castellà i altres llengües.

Estem buscant jocs educatius lliures, o informació sobre jocs lliures que puguin utilitzar-se amb finalitats educatives. Contacteu amb <education@gnu.org>

A fons

TOP

[Logotip de la FSF] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP