Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2022-05-09 in het originele Engelstalige artikel.

Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Het GNU Education Team steunt de wereldwijde oproep van de Free Software Foundation aan schoolbesturen om niet meer van studenten te eisen dat zij met niet-vrije software moeten werken. Onderteken de oproep voor vrijheid in de klas.

Vrije software en onderwijs

Wat hebben vrije software en onderwijs met elkaar te maken?

Softwarevrijheid speelt een fundamentele rol in het onderwijs. Onderwijsinstellingen van alle niveaus zouden Vrije Software moeten gebruiken en onderwijzen, omdat het de enige software is waarmee hun onderwijsdoel kan worden bereikt: het verspreiden van menselijke kennis en leerlingen goed burgerschap aanleren. De broncode en methoden van Vrije Software vormen een deel van de menselijke kennis. Niet-vrije software daarentegen is geheime, beperkte kennis, wat het tegenovergestelde is van het doel van onderwijs. Vrije Software maakt onderwijs mogelijk, niet-vrije software verbiedt onderwijs.

Vrije Software is niet alleen een technische kwestie: het is een ethische, sociale en politieke kwestie. Het is een kwestie van mensenrechten die gebruikers van software zouden moeten hebben. Vrijheid en samenwerking liggen ten grondslag aan Vrije Software. Het GNU-systeem implementeert deze waarden en het principe van delen, omdat delen goed is en voor menselijke vooruitgang zorgt.

Om meer te weten te komen, zie de definitie van Vrije Software en ons artikel waarom software vrij zou moeten zijn.

De basis

Het GNU-project is in 1983 gestart door Richard Stallman met het doel een vrij besturingssysteem te ontwikkelen: het GNU-besturingssysteem. Het resultaat is dat het tegenwoordig voor iedereen mogelijk is om een computer in vrijheid te gebruiken.

In deze video van zes minuten beschrijft Richard Stallman kort en krachtig de principes van Vrije Software en hoe die relateren aan onderwijs.

Download en bekijk de video (zonder ondertiteling) in een hogere video-resolutie in het vrije Ogg Theora (ogv) formaat. Transcripties voor deze video zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, en andere talen. Ook kan je SubRip-ondertitelingsbestanden downloaden in het Nederlands, Engels, en andere talen.

Diepgang

We zoeken vrije educatieve spellen, of informatie over vrije spellen die gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden. Neem contact op met <education@gnu.org>.