English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   lietuvių [lt]   മലയാളം [ml]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   Türkçe [tr]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Vrije software en onderwijs

Wat hebben vrije software en onderwijs met elkaar te maken?

Softwarevrijheid speelt een fundamentele rol in het onderwijs. Onderwijsinstellingen van alle niveaus zouden Vrije Software moeten gebruiken en onderwijzen, omdat het de enige software is waarmee hun onderwijsdoel kan worden bereikt: het verspreiden van menselijke kennis en leerlingen goed burgerschap aanleren. De broncode en methoden van Vrije Software vormen een deel van de menselijke kennis. Niet-vrije software daarentegen is geheime, beperkte kennis, wat het tegenovergestelde is van het doel van onderwijs. Vrije Software maakt onderwijs mogelijk, niet-vrije software verbiedt onderwijs.

Vrije Software is niet alleen een technische kwestie: het is een ethische, sociale en politieke kwestie. Het is een kwestie van mensenrechten die gebruikers van software zouden moeten hebben. Vrijheid en samenwerking liggen ten grondslag aan Vrije Software. Het GNU-systeem implementeert deze waarden en het principe van delen, omdat delen goed is en voor menselijke vooruitgang zorgt.

Om meer te weten te komen, zie de definitie van Vrije Software en ons artikel waarom software vrij zou moeten zijn.

De basis

Het GNU-project is in 1983 gestart door Richard Stallman met het doel een vrij besturingssysteem te ontwikkelen: het GNU-besturingssysteem. Het resultaat is dat het tegenwoordig voor iedereen mogelijk is om een computer in vrijheid te gebruiken.

In deze video van zes minuten beschrijft Richard Stallman kort en krachtig de principes van Vrije Software en hoe die relateren aan onderwijs.

Download en bekijk de video (zonder ondertiteling) in een hogere video-resolutie in het vrije Ogg Theora (ogv) formaat. Transcripties voor deze video zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, en andere talen. Ook kan je SubRip-ondertitelingsbestanden downloaden in het Nederlands, Engels, en andere talen.

We zoeken vrije educatieve spellen, of informatie over vrije spellen die gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden. Neem contact op met <education@gnu.org>.

Diepgang

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP