This translation may not reflect the changes made since 2014-04-08 in the English original.

You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Slobodan softver i obrazovanje

Kakva je veza slobodnog softvera i obrazovanja?

Softverska sloboda ima posebno važnu ulogu u obrazovanju. Obrazovne ustanove svih razina bi trebale koristiti i podučavati slobodan softver jer to je jedini softver koji im dopušta postignuće njihove osnovne zadaće: rasprostraniti ljudsko znanje i pripremiti učenike da budu dobri članovi njihove zajednice. Izvorni kod i metode slobodnog softvera su dio ljudskog znanja. Nasuprot tome, vlasnički softver je tajno, ograničeno znanje, koje je u suprotnosti sa zadaćom obrazovnih ustanova. Slobodan softver podržava obrazovanje, vlasnički softver zabranjuje obrazovanje.

Slobodan softver nije samo tehničko pitanje; nego već i etično, društveno i političko pitanje. Pitanje ljudskih prava koja bi korisnici softvera trebali imati. Sloboda i suradnja su osnovne vrijednosti slobodnog softvera. GNU sustav implementira te vrijednosti i princip razmjene, pošto je razmjena dobra i korisna za ljudski napredak.

Da biste saznali više, pogledajte definiciju slobodnog softvera i naš članak o tome zašto bi softver trebao biti slobodan (kao u slobodi).

Osnove

GNU projekt je pokrenuo Richard Stallman 1983 kako bi razvio slobodni libre operativni sustav: GNU operativni sustav. Kao rezultat, danas je svakome omogućeno korištenje računala u slobodi.

U ovome šest minutnom videu Richard Stallman ukratko i temeljito objašnjava principe slobodnog softvera i kako su oni povezani sa obrazovanjem.

Preuzmite i pogledajte video u visokoj definiciji u Ogg Theora (ogv) slobodnom formatu. Prijepisi ovog videa su dostupni na engleskom, španjolskom i drugim jezicima. Datoteke SubRip titlova su također dostupne za preuzimanje na engleskom, španjolskom i drugim jezicima.

Tražimo slobodne obrazovne igre ili informacije o slobodnim igrama koje je moguće koristiti u obrazovne svrhe. Javite nam se na <education@gnu.org>.

Detalji