Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Wolne oprogramowanie i edukacja

Jaki związek ma wolne oprogramowanie z edukacją?

Wolność oprogramowania odgrywa kluczową rolę w edukacji. Placówki edukacyjne na wszystkich poziomach powinny używać i nauczać wolnego oprogramowania, ponieważ tylko to oprogramowanie zezwala na realizację ich istotnych celów: rozpowszechnianie ludzkiej wiedzy oraz przygotowanie uczniów do bycia dobrymi członkami społeczności. Kod źródłowy oraz metody wolnego oprogramowania są częścią ludzkiej wiedzy. Z drugiej strony oprogramowanie własnościowe jest sekretną i ograniczoną wiedzą. Jest to przeciwieństwo celów postawionych placówkom edukacyjnym. Wolne oprogramowanie wspiera edukację, oprogramowanie własnościowe zakazuje edukacji.

Wolne oprogramowanie nie jest tylko technicznym zagadnieniem. Jest to zagadnienie etyczne, socjalne oraz polityczne. Jest to zagadnienie ludzkich praw, których użytkownicy oprogramowania powinni mieć. Wolność i współpraca są zasadniczymi wartościami wolnego oprogramowania. System GNU realizuje te wartości i zasady dzielenia ponieważ dzielenie jest dobre i korzystne dla postępu ludzkości.

By dowiedzieć się więcej, zobacz definicję wolnego oprogramowania i nasz artykuł dotyczy t tym dlaczego oprogramowanie powinno być wolne (w sensie wolności, nie szybkości).

Podstawy

Projekt GNU został zapoczątkowany w 1983 roku przez Richarda Stallmana by rozwijać wolny, otwarty, system operacyjny, którym jest system operacyjny GNU. Dzięki temu dzisiaj każdy może korzystać z komputera zachowując wolność.

W tym sześciominutowym filmie Richard Stallman krótko i zwięźle opisuje zasady wolnego oprogramowania oraz jak łączą się one z edukacją.

Pobierz i obejrzyj film w wyższej jakości w wolnym formacie Ogg Theora (ogv). Transkrypcje do tego filmu są dostępne w języku angielskim, hiszpańskiminnych językach. Pliki napisów SubRip są również dostępne w wersji do pobrania w języku angielskim, hiszpańskiminnych językach.

Szczegóły