GNU is het enige besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om gebruikers vrijheid te geven. Wat is GNU, en welke vrijheid staat op het spel?

Dit is een vertaling van een Engelstalige pagina.

Escape to Freedom: A video from the FSF

Wat is GNU?

GNU is een besturingssysteem, gemaakt van vrije software—dat betekent dat het de vrijheid van gebruikers respecteert. Het GNU-besturingssysteem bestaat zowel uit GNU-pakketten (programma's die door het GNU-project worden uitgegeven) als uit vrije software van derden. De ontwikkeling van GNU heeft het mogelijk gemaakt een computer te gebruiken zonder software die je vrijheid aantast.

Wij bevelen installeerbare versies van GNU aan (of beter gezegd, GNU/Linux-distributies) die volledig vrije software zijn. Meer over GNU hieronder.

 [Screenshot of Dragora 3.0-beta2 with TDE desktop] 

Dragora 3.0-beta2 with TDE desktop

 [Screenshot of Dragora 3.0-beta2 with TDE desktop] 

Dragora / TDE

 [Schermafdruk van Guix 0.15 met GNOME 3-bureaublad] 

Guix / GNOME 3

 [Screenshot of Hyperbola 0.3 with i3 window manager] 

Hyperbola / i3

 [Screenshot of Parabola 2020 with LXDE desktop] 

Parabola / LXDE

 [Screenshot of PureOS 8 with GNOME 3 desktop] 

PureOS / GNOME3

 [Screenshot of Trisquel 10 with MATE desktop] 

Trisquel / MATE

Wat is de vrijesoftwarebeweging?

The free software movement campaigns to win for the users of computing the freedom that comes from free software. Free software puts its users in control of their own computing. Nonfree software puts its users under the power of the software's developer. See the video explanation.

Wat is vrije software?

Vrije software betekent dat gebruikers de vrijheid hebben om de software te gebruiken, kopiëren, verspreiden, bestuderen, veranderen en verbeteren.

Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free beer.”

Anders gezegd: vrije software betekent dat gebruikers van het programma de vier basisvrijheden hebben:

  • De vrijheid om het programma te gebruiken zoals jij wilt, voor ieder doel (vrijheid 0).
  • De vrijheid om te bestuderen hoe het programma werkt en het aan te passen zodat het doet wat jij wilt (vrijheid 1). Hiervoor is toegang tot de broncode nodig.
  • De vrijheid om kopieën te verspreiden zodat je anderen kan helpen (vrijheid 2).
  • De vrijheid om kopieën van jouw aangepaste versies te verspreiden naar anderen (vrijheid 3). Hierdoor kan de hele gemeenschap profiteren van jouw wijzigingen. Hiervoor heb je toegang tot de broncode nodig.

De ontwikkelingen in technologie en internetgebruik hebben deze vrijheden nog belangrijker gemaakt dan ze al waren in 1983.

Nowadays the free software movement goes far beyond developing the GNU system. See the Free Software Foundation's web site for more about what we do, and a list of ways you can help.

Meer over GNU

GNU is besturingssysteem dat lijkt op Unix. Dit betekent dat het een verzameling is van vele programma's: toepassingen, programmabibliotheken, ontwikkelhulpmiddelen en zelfs spelletjes. De ontwikkeling van GNU, gestart in januari 1984, is bekend als het GNU-project. Veel van de de programma's in GNU worden uitgegeven onder de paraplu van het GNU-project; deze noemen we GNU-pakketten.

De naam “GNU” is een recursieve afkorting voor “GNU's Not Unix” (GNU is geen Unix). “GNU” wordt uitgesproken als knoe, als één lettergreep, en met een zachte k.

The program in a Unix-like system that allocates machine resources and talks to the hardware is called the “kernel.” GNU is typically used with a kernel called Linux. This combination is the GNU/Linux operating system. GNU/Linux is used by millions, though many call it “Linux” by mistake.

GNU's own kernel, the GNU Hurd, was started in 1990 (before Linux was started). Volunteers continue developing the Hurd because it is an interesting technical project.

Meer informatie