Tłumaczenia tej strony

Naruszenia GPL, LGPL i GFDL

 [rysunek filozofującej GNU]

Jeśli sądzicie, że spotkaliście się z pogwałceniem GPL (lub LGPL, albo GFDL), przede wszystkim najpierw powinniście starannie sprawdzić fakty:

Jeśli wygląda na to, że faktycznie naruszono licencję, następną rzeczą, jaką należy zrobić, jest uważne odnotowanie szczegółów:

Im więcej szczegółów zgromadzicie, tym łatwiej będzie posiadaczowi praw autorskich poprowadzić sprawę.

Po zebraniu szczegółów należy przesłać dokładne zgłoszenie posiadaczowi praw autorskich do pakietów, które są nieprawidłowo używane. To on właśnie jest prawnie upoważniony do podejmowania działań na rzecz egzekwowania przestrzegania licencji.

Jeśli posiadaczem praw autorskich jest Free Software Foundation, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres <license-violation@gnu.org>. Jest ważne, żebyśmy mogli wam odpisać, chcąc uzyskać dodatkowe informacje na temat naruszenia lub produktu, którego dotyczy. Dlatego, jeśli korzystacie z przekaźnika poczty anonimowej (remailer), prosimy o dołączenie w jakiś sposób adresu zwrotnego. Jeśli wolicie szyfrować swoją korespondencję, prosimy o krótki list, żebyśmy mogli się odpowiednio umówić.

Prosimy zwrócić uwagę na to, że GPL, jak i inne licencje copyleft, są licencjami opartymi na przepisach o prawie autorskim. Oznacza to, że tylko posiadacze praw autorskich są upoważnieni do występowania przeciwko ich naruszeniom. FSF podejmuje działania w przypadku wszystkich pogwałceń GPL zgłoszonych w stosunku do kodu objętego prawami autorskimi FSF i oferuje pomoc każdemu innemu posiadaczowi praw autorskich, który życzy sobie tego samego.

Jednakże nie możemy działać na własną rękę jeśli nie mamy praw autorskich. A zatem, przed zgłoszeniem naruszenia licencji upewnijcie się, kim są posiadacze praw do danego oprogramowania.


Więcej o licencjach


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | 简体中文 | 繁體中文 | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | polski ]