English [en]   العربية [ar]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   lietuvių [lt]   മലയാളം [ml]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

This translation may not reflect the changes made since 2013-12-02 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Recomandări pentru distribuțiile de sistem libere

This page is maintained by the Free Software Foundation's Licensing and Compliance Lab. You can support our efforts by making a donation to the FSF. Have a question not answered here? Check out some of our other licensing resources or contact the Compliance Lab at licensing@fsf.org.

Introducere

Scopul acestor recomandări este să explice ce face o distribuție de sistem instalabilă (așa cum este o distribuție de GNU+Linux) să fie clasificată ca liberă și să ajute dezvoltatorii să-și facă distribuțiile să fie astfel clasificate.

Aceste recomandări nu sunt exhaustive. Am menționat problemele de care suntem conștienți acum, dar suntem convinși că sunt mai multe. Le vom adăuga pe măsură ce dăm de ele.

Am dori să-i mulțumim Proiectului Fedora pentru ajutorul acordat la perfectarea acestor politici și pentru permisiunea de a folosi propriile lor recomandări în privința licențierii distribuției ca bază pentru acest document.

Distribuții complete

Lista noastră de distribuții indică ce poți instala într-un calculator. De aceea, include doar distribuții care sunt ele însele complete și gata de folosit. Dacă o distribuție este incompletă — dacă folosirea ei necesită efort suplimentar sau presupune instalarea și a altor programe — atunci nu își are locul în această listă, chiar dacă este liberă.

Reguli de licențiere

„Informațiile de utilitate practică” includ programe, documentație, tipuri de caractere și alte date care au aplicații funcționale directe. Nu includ lucrări artistice care au mai degrabă un rol estetic (decât funcțional), declarații de opinie sau raționamente.

Toate informațiile de utilitate practică dintr-o distribuție liberă trebuie să fie disponibile sub formă de sursă. („Sursa” este forma de informație care este preferată pentru operarea de modificări asupra ei.)

Informația și sursa trebuie să fie puse la dispoziție sub o licență liberă corespunzătoare. Le enumerăm pe cele pe care le-am evaluat în lista noastră de licențe, cu secțiuni separate pentru programe, documentație, tipuri de caractere și alte lucrări folositoare. Dacă o astfel de lucrare este publicată sub mai multe licențe, dintre care cel puțin una este liberă, poate fi inclusă în sistem; dezvoltatorii sistemului doar trebuie să urmeze termenii licenției (licențelor) libere disponibile când o distribuie și/sau o modifică.

O distribuție de sistem liberă trebuie să nu direcționeze utilizatorii spre obținerea vreunei informații nelibere de utilitate practică sau să-i încurajeze să facă acest lucru. Sistemul trebuie să nu aibă niciun depozit pentru programe nelibere și nicio rețetă specifică pentru instalarea unor anumite programe nelibere. Distribuția nu trebuie nici să facă trimiteri la depozite terțe care nu și-au luat un angajament de a include doar programe libere; chiar dacă astăzi au doar programe libere, mâine s-ar putea ca acest lucru să nu mai fie valabil. Programele din sistem nu trebuie să sugereze instalarea de programe nelibere, documentație neliberă și așa mai departe.

O distribuție de sistem liberă trebuie să se autogăzduiască. Aceast lucru înseamnă că trebuie să poți să dezvolți și să construiești sistemul cu uneltele pe care sistemul ți le pune la dispoziție. În consecință, o distribuție de sistem liberă nu poate să includă programe libere care pot fi construite doar prin folosirea de programe nelibere.

Există o grămadă de cod în mai toate distribuțiile de sistem libere din zilele noastre; cantitatea de efort de care ar fi nevoie să-l auditezi pe tot în mod direct este nepractic pentru majoritatea echipelor. În trecut, ceva cod neliber a fost accidental inclus în distribuțiile de sistem libere. Nu le ștergem de pe listă din cauza aceasta; în schimb, le cerem doar, din bună credință, să depună efort să evite includerea de programe nelibere și să să se angajeze să elimine astfel de programe dacă sunt descoperite ulterior.

Anumite tipuri de situații privind licențierea merită o atenție sporită din partea oamenilor care creează sau care iau în considerare distribuțiile de sistem libere; acestea sunt discutate în secțiunile de mai jos.

Microprograme nelibere

Unele aplicații și unii piloți necesită microprograme ca să funcționeze și uneori acele microprograme sunt distribuite doar în formă de cod obiect, sub o licență neliberă. Numim aceste microprograme „pete”. În cele mai multe sisteme de GNU+Linux le găsești de regulă acompaniând unii piloți din nucleul Linux. Astfel de microprograme trebuie să fie eliminate dintr-o distribuție de sistem liberă.

Petele pot să ia multe forme. Uneori sunt puse la dispoziție în fișe separate. Alteori sunt încorporate chiar în sursa pilotului — de exemplu, pot fi codificate sub forma unor vectori mari de numere. Dar indifirent de cum sunt codificate, toate microprogramele nelibere trebuie să fie elimnate dintr-un sistem liber.

(Ca să fie clar, nu toți vectorii de numere dintr-un pilot sunt microprograme. Este important să înțelegi scopul acelor date înainte să decizi dacă sunt sau nu potrivite pentru un sistem liber.)

Brian Brazil, Jeff Moe și Alexandre Oliva au dezvoltat o serie de scripturi de șters microprogramele nelibere din versiunea oficială a nucleului Linux. S-ar putea să vă fie utile dacă vreți să dezvoltați propria distribuție de GNU+Linux liberă — deși, noi vă recomandăm să vă alăturați dezvoltării unei distribuții libere existente, decât să fragmentați efortul prin crearea uneia noi. Sursa completă pentru o versiune liberă de pete a nucleului Linux este de asemenea disponibilă; puteți să aflați mai mult despre acest proiect din Catalogul de Programe Libere.

Date nefuncționale

Datele care nu au o funcție, care nu fac o treabă practică, sunt mai mult un ornament pentru programele dintr-un sistem, decât o parte din ele. De aceea, nu insistăm pe criteriul licenței libere pentru datele nefuncționale. Pot fi incluse într-o distribuție de sistem liberă atâta timp cât licența lor îți dau permisiunea de a le copia și redistribui, atât în scopuri comerciale, cât și necomerciale. De exemplu, unele motoare de jocuri publicate sub GNU GPL au informațiile ce le acompaniază — o hartă a lumii fictive, grafica jocului și așa mai departe — publicate sub o astfel de licență ce permite distribuția doar de copii exacte. Acest tip de date poate să facă parte dintr-o distribuție de sistem liberă, chiar dacă licența nu se clasifică ca fiind liberă, pentru că datele sunt nefuncționale.

Mărci comerciale

Mărcile comerciale sunt asociate cu unele programe. De exemplu, numele unui program poate să fie o marcă comercială sau interfața sa poate să afișeze o emblemă reprezentând marca comercială. Deseori, utilizarea acestor mărci este controlată într-un fel; în particular, dezvoltatorilor li se cere de regulă să șteargă referințele la marca comercială din program atunci când îl modifică.

În cazuri extreme, aceste restricții pot efectiv să transforme programul într-unul neliber. Este nedrept ca cineva să-ți ceară să ștergi o marcă comercială din codul modificat dacă acea marcă este împrăștiată prin toată sursa originală. Însă atâta timp cât cerințele practice sunt rezonabile, distribuțiile de sistem libere pot să includă aceste programe, cu sau fără mărcile comerciale.

În mod similar, însăși distribuția poate să aibă anumite mărci comerciale. Nu este o problemă dacă modificarea ei necesită ștergerea acestor mărci, atâta timp cât pot să fie șterse ușor și fără pierderi de funcționalitate.

Însă nu este acceptabil să folosești aceste mărci comerciale ca să interzici copierea exactă și redistribuirea întregii distribuții sau a vreunei părți din ea.

Documentație

Toată documentația dintr-o distribuție de sistem liberă trebuie să fie publicată sub o licență liberă corespunzătoare. În plus, trebuie să aibă grijă să nu recomande programe nelibere.

În general, ceva ce îi ajută pe oamenii care deja folosesc programe nelibere să folosească programele libere mai bine împreună cu acelea nelibere este acceptabil, dar ceva ce încurajează utilizatorii de programe libere să instaleze programe nelibere, nu este.

De exemplu, o distribuție de sistem liberă poate să aibă documentație pentru utilizatorii care pun două sisteme pe același calculator. Ar putea să explice cum să acceseze sistemele de fișe din sistemul de operare proprietăresc, cum să importe setări din el și așa mai departe. Acest lucru i-ar ajuta pe oameni să instaleze o distribuție de sistem liberă pe o mașină care deja are programe proprietărești, ceea ce este bine.

Ce ar fi inacceptabil ar fi ca documentația să ofere oamenilor instrucțiuni pentru instalarea de programe nelibere în sistem sau să menționeze comoditățile de care ar beneficia dacă fac acest lucru.

Pentru un caz la limită, un sfat clar și serios de a nu folosi programul neliber mută documentația pe partea acceptabilă a liniei.

Brevete

Este efectiv imposibil pentru dezvoltatorii și distribuitorii de programe libere să cunoască dacă o anumită parte din program încalcă vreun brevet: sunt prea multe, variază de la o țară la alta, sunt deseori formulate astfel încât să fie greu să-ți dai seama ce acoperă și ce nu și nu este ușor să-ți dai seama care din ele sunt valide. De aceea, în mod normal nu cerem distribuțiilor de sistem libere să excludă programe din cauza posibilelor amenințări din partea brevetelor. Pe de altă parte, nici nu avem nimic de obiectat dacă un distribuitor decide să omită unele programe pentru a evita riscurile provocate de brevete.

Angajamentul de a corecta greșelile

Majoritatea echipelor de dezvoltare de distribuții nu au resursele să verifice exhaustiv dacă distribuțiile lor îndeplinesc toate aceste criterii. Nici noi nu le avem. Deci ne așteptăm ca ocazional dezvoltatorii să facă greșeli care lasă anumite programe nelibere să scape în distribuție și nu respingem o distribuție doar pentru lucrul acesta. Cerința noastră este ca dezvoltatorii de distribuții să-și ia un angajament ferm de a corecta cu promptitudine orice greșeli care le sunt raportate.

Întreținere

Pentru a fi listată, o distribuție trebuie să fie întreținută activ și trebuie să ofere Proiectului GNU o modalitate clară și specifică pentru raportarea de probleme legate de programele nelibere despre care noi aflăm. Trebuie de asemenea să ne informeze când problemele pe care le-am raportat au fost rezolvate.

Confuzii de nume

Nu vom lista o distribuție al cărei nume provoacă confuzie cu distribuții nelibere similare. De exemplu, dacă Foobar Minimal este o distribuție liberă și Foobar este o distribuție neliberă, nu vom lista Foobar Minimal. Pentru că ne așteptăm ca distincția dintre cele două să se piardă în procesul comunicării mesajului.

Contactarea dezvoltatorilor din proiectul principal

Pentru dezvoltatorii de distribuții (sau oricine altcineva) care au raportat o problemă importantă în legătură cu un pachet GNU: dacă a rămas neobservat de administratorul pachetului după o perioadă de timp rezonabilă (vă rugăm să acordați cel puțin două săptămâni), puteți să escaladați problema scriind la <maintainers@gnu.org>. Acest lucru este în special justificat dacă nu puteți găsi dovezi că administratorul pachetului a avut vreo activitate recentă.

Vă rugăm să învățați oamenii despre programele libere

Pentru a instaura o libertate trainică, nu este suficient doar să dați libertate utilizatorilor. Este necesar și să îi învățați să înțeleagă ce înseamnă și să o ceară. De aceea, vă sugerăm și vă îndemnăm ca distribuțiile libere să afișeze pe ecran într-un loc vizibil, înainte de autentificare și pe fundalul de ecran implicit de după autentificare, o declarație proeminentă despre libertate, precum „Acest sistem este compus doar din programe libere, care vă respectă libertatea” sau ceva similar și să prezinte o legătură sau o emblemă care să indice către gnu.org sau gnu.org/philosophy pentru mai multe informații despre acest subiect.

Note finale

Întreținem o listă de distribuții de sistem libere GNU pe care noi le cunoaștem. Dacă cunoașteți o distribuție liberă care nu este listată aici, vă rugăm să le cereți dezvoltatorilor ei să scrie la <licensing@fsf.org> și să adauge o descriere a sistemului lor și o legătură la pagina sitului lor.

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la aceste recomandări, nu ezitați să ni le trimiteți la <licensing@fsf.org>. Sperăm să ajute pe toată lumea să înțeleagă mai bine aspectele care sunt importante pentru distribuțiile de sistem libere și de-abia așteptăm să promovăm mai multe dintre ele pe viitor.

TOP

[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP