English [en]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Εκπαίδευση → Εκπαιδευτικοί πόροι

Αυτή η μετάφραση μπορεί να μην αντανακλά τις αλλαγές που έγιναν από τις 2018-04-21 στο Αγγλικό πρωτότυπο. Καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά σε εκείνες τις αλλαγές. Παρακαλούμε δείτε το Μεταφράσεις ΔΙΑΒΑΣΕΜΕ για να βρείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε να ενημερωθεί αυτή η μετάφραση.

Ελεύθεροι επιμορφωτικοί πόροι

Εκπαιδευτικό Ελεύθερο Λογισμικό

Στην ενότητά μας Εκπαιδευτικό Ελεύθερο Λογισμικό παρουσιάζουμε μερικά παραδείγματα για το πως τα ελεύθερα προγράμματα χρησιμοποιούνται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο και για το πως εφαρμόζουν στην πράξη τις τέσσερις ελευθερίες που το Ελεύθερο Λογισμικό παραχωρεί σε όλους τους χρήστες.

Ψάχνουμε για ελεύθερα εκπαιδευτικά παιγνίδια, ή για πληροφορίες σχετικά με ελεύθερα παιγνίδια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ελάτε σε επαφή με το <education@gnu.org>.

Άλλοι επιμορφωτικοί πόροι

Οι ελεύθεροι επιμορφωτικοί πόροι, σαν το Ελεύθερο Λογισμικό, είναι ένα θέμα ελευθερίας και όχι τιμήματος. Έχει να κάνει με την εφαρμογή των αρχών του Ελεύθερου Λογισμικού στη γενική γνώση και στα εκπαιδευτικά υλικά. Η γνώση πρέπει να είναι χρησιμοποιήσιμη και προσβάσιμη σε όλους, χωρίς περιορισμούς, και δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως ιδιοκτησία. Δεν αποτελεί ένα είδος καταναλωτικού αγαθού που χαλάει με το χρόνο, ή που φθείρεται από τη χρήση, όπως ένα ζευγάρι παπούτσια. Η γνώση αποτελεί έναν εκ φύσεως άφθονο πόρο, ο οποίος βελτιώνεται με τη χρήση: όσο πιο πολύ χρησιμοποιείται και διαδίδεται τριγύρω, τόσο πιο πολύ αυξάνεται, προς όφελος όλων. Η εισαγωγή μέτρων σχεδιασμένων να ευνοούν την ιδιοκτησία της γνώσης, κομμένα και ραμμένα ώστε να εμποδίζουν τον κόσμο να έχει πρόσβαση, να χρησιμοποιεί ή να μοιράζεται τη γνώση, είναι μια συνωμοσία για την παρεμπόδιση της ανθρώπινης προόδου.

Αυτές οι αρχές για την ελευθερία της γνώσης ήταν πάντοτε στο πνεύμα του Έργου GNU. Το 1999, εισήγαγε επίσημα την έννοια για μια Ελεύθερη Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια και Επιμορφωτικό Πόρο, η οποία πραγματώθηκε από το έργο Βικιπαίδεια[1].

Σε αυτές τις σελίδες θέλουμε να παραθέσουμε τους επιμορφωτικούς πόρους και έργα που ακολουθούν τις αρχές του Έργου GNU. Μερικά από αυτά είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν σειρές μαθημάτων για τις φιλοσοφικές και τεχνικές πλευρές του Ελεύθερου Λογισμικού.

Βικιπαίδεια
Γραμμένη συνεργατικά, από χιλιάδες εθελοντές από όλο τον κόσμο, η Βικιπαίδεια αποτελεί στις μέρες μας το καλύτερο παράδειγμα γνώσης που καθίσταται διαθέσιμη προς, και είναι χρησιμοποιήσιμη από όλους, χωρίς περιορισμούς. Στους αναγνώστες της Βικιπαίδεια επιτρέπεται να αντιγράφουν, να χρησιμοποιούν και να προσαρμόζουν τα άρθρα, αρκεί να αναφέρεται η πηγή και τα ενδεχόμενα παράγωγα έργα να κυκλοφορούν με τους ίδιους όρους (δείτε το Copyleft).
Έργο Γουτεμβέργιος
Αυτό το έργο προσφέρει βιβλία γενικής γνώσης που είναι ελεύθερα με την έννοια της λέξης ελευθερία. Δημοσιεύει απλού κειμένου ψηφιακές εκδόσεις έργων της δημόσιας περιοχής[2]. Αν ψάχνετε για ένα αντίγραφο ενός κλασικού βιβλίου, η αναζήτησή σας θα πρέπει να αρχίσει από εδώ.

Έχουν μια πολύ καθαρή εξήγηση για την διαφορά ανάμεσα στο ελεύθερο όπως στην τιμή και στο ελεύθερο όπως στην ελευθερία [3] σε σχέση με το έντυπο υλικό.

Έργο GNU
Διατηρούμε μία λίστα με ελεύθερα βιβλία κυρίως σχετικά με τεκμηρίωση Ελεύθερου Λογισμικού, και καθιστούμε τα GNU εγχειρίδια διαθέσιμα σε απευθείας σύνδεση. Όλα τα βιβλία που εκδίδονται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού είναι ελεύθερα όπως στην ελευθερία.
Ακαδημία Ελεύθερης Τεχνολογίας
Η Ακαδημία Ελεύθερης Τεχνολογίας (FTA) είναι μια κοινή πρωτοβουλία διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε διάφορες χώρες. Στοχεύει να συνεισφέρει προς μία κοινωνία που επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να μελετούν, να συμμετέχουν και να χτίζουν πάνω στην προϋπάρχουσα γνώση χωρίς περιορισμούς. Η FTA προσφέρει ένα σε απευθείας σύνδεση πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου, με ενότητες μαθημάτων για τις Ελεύθερες Τεχνολογίες. Αυτά τα μαθήματα διδάσκονται ολοκληρωτικά σε απευθείας σύνδεση, σε μια εικονική πανεπιστημιούπολη που βασίζεται στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας Έργο Πανεπιστημιούπολη.

Η FTA είναι μια συνεργασία ανάμεσα στο Ίδρυμα Ελεύθερης Γνώσης (FKI), το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Καταλανίας (Ισπανία) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Μία ακόμη ευρύτερη ομάδα Συνδεδεμένων Εταίρων προσθέτει στην ιδρυτική βάση ένα δίκτυο οργανισμών που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον στο να προσφέρουν μαθήματα στο χώρο της Ελεύθερης Τεχνολογίας. Η FTA επεκτείνει συνεχώς το τρέχον δίκτυο εταίρων και συνεργατών και ενθαρρύνει τόσο τους οργανισμούς όσο και τα μεμονωμένα άτομα να συνεισφέρουν στην κοινότητα.

Σημειώσεις του μεταφραστή:
  1. Ο πηγαίος όρος είναι “Wikipedia”.
  2. Ο πηγαίος όρος είναι “public domain” και αναφέρεται στα έργα που δεν είναι κατοχυρωμένα από πνευματικά δικαιώματα είτε γιατί έχει λήξει η διάρκεια ισχύος τους είτε διότι οι δημιουργοί τους επέλεξαν να τα αποποιηθούν.
  3. Ο πηγαίος όρος “free” εμφανίζει στην Αγγλική γλώσσα μια αμφισημία, όπου ανάλογα με τα συμφραζόμενα μπορεί να σημαίνει είτε ελεύθερος/η/ο είτε δωρεάν· γι αυτό και η χρήση επεξηγηματικών συμφραζομένων στο πηγαίο κείμενο.
TOP

[λογότυπο ΙΕΛ] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP