English [en]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Obrazovanje → Obrazovni resursi

This translation may not reflect the changes made since 2018-04-21 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Slobodni obrazovni resursi

Slobodan obrazovni softver

U našem odjeljku Obrazovni slobodni softver iznosimo neke primjere o tome kako slobodne programe koriste obrazovne ustanove širom svijeta i kako provode u praksu četiri slobode koje slobodan softver pruža svim korisnicima.

Tražimo slobodne obrazovne igre ili informacije o slobodnim igrama koje je moguće koristiti u obrazovne svrhe. Javite nam se na <education@gnu.org>.

Ostali resursi za učenje

Slobodni resursi za učenje su, kao i slobodan softver, stvar slobode, a ne cijene. Riječ je o privođenju načela slobodnog softvera općem znanju i obrazovnim materijalima. Znanje treba biti na korist i dostupno svima bez ograničenja i ne smije biti tretirano kao vlasništvo. Ono nije artikl potrošačke robe koji s vremenom propada ili se korištenjem potroši kao par cipela. Znanje je prirodno obilan resurs koji se upotrebom usavršava: što se više koristi i razmjenjuje, više se uvećava na dobrobit svih. Uvođenje mjera osmišljenih da pogoduju vlasništvu nad znanjem, iskrojenih tako da spriječe ljudima pristup znanju, njegovu korištenju ili dijeljenju, urota je s ciljem kočenja ljudskog napretka.

Ova načela o slobodi znanja uvijek su bila u duhu projekta GNU. Godine 1999. službeno je uveden koncept slobodne opće enciklopedije i resursa za učenje, kojeg je ispunio projekt Wikipedija.

Na ovim stranicama želimo navesti resurse za učenje i projekte koji slijede načela projekta GNU. Neki od njih su obrazovne ustanove koje nude tečajeve o filozofskim i tehničkim aspektima slobodnog softvera.

Wikipedija
Napisana suradnjom tisuća volontera iz cijelog svijeta, Wikipedija je danas najbolji primjer znanja koje je stavljeno na raspolaganje svakome bez ograničenja. Čitateljima Wikipedije dozvoljeno je kopirati, koristiti i prilagođavati članke, pod uvjetom da je spomenut izvor i da eventualne prerade budu dostupne pod istim uvjetima (vidjeti Copyleft).
Projekt Gutenberg
Ovaj projekt nudi knjige općeg znanja koje su slobodne. Projekt objavljuje digitalne tekstualne verzije djela koja su u javnom vlasništvu. Ako tražite primjerak klasičnog književnog djela, vašu potragu trebate započeti ovdje.

Projekt Gutenberg ima vrlo jasno objašnjenje o razlici između besplatnog i slobodnog koja se odnosi na tiskanu građu.

Projekt GNU
Održavamo popis slobodnih knjiga uglavnom vezanih uz dokumentaciju slobodnog softvera, a radimo i priručnike o GNU-u dostupne na internetu. Sve knjige koje objavljuje Zaklada za slobodan softver slobodne su u punom smislu te riječi.
Akademija za slobodnu tehnologiju (Free Technology Academy)
Akademija za slobodnu tehnologiju (FTA) je udružena inicijativa više obrazovnih ustanova iz različitih zemalja. Cilj joj je doprinijeti društvu koje dozvoljava svim korisnicima da proučavaju, sudjeluju i grade na temeljima postojećeg znanja, bez ograničenja. FTA nudi online magisterijski program s kolegijima o slobodnim tehnologijama. Ovi se kolegiji uče u potpunosti online u virtualnom kampusu temeljenom na Campus Project okviru interoperabilnosti.

FTA je zajednički rad Instituta za slobodno znanje (Free Knowledge Institute), Otvorenog sveučilišta iz Katalonije (Španjolska) i Otvorenog sveučilišta iz Nizozemske. Veća grupa pridruženih partnera pridonosi osnivačkoj bazi s mrežom organizacija koje dijele zajednički interes u nuđenju tečajeva iz područja slobodne tehnologije. FTA kontinuirano proširuje sadašnju mrežu partnera i suradnji te potiče i pojedince i organizacije da doprinesu zajednici.

TOP

[Logo FSF-a] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

JOIN SHOP