English [en]   Deutsch [de]   ελληνικά [el]   français [fr]   hrvatski [hr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]  

Onderwijs → Onderwijsmateriaal

Deze vertaling bevat nog niet de wijzigingen die zijn gemaakt sinds 2018-04-21 in het originele Engelstalige artikel. Je zou kunnen kijken naar deze wijzigingen. Lees ook de handleiding voor vertalingen voor informatie over het onderhouden van vertalingen van dit artikel.

Vrij onderwijsmateriaal

Vrije onderwijssoftware

Op onze pagina Vrije onderwijssoftware presenteren we enkele voorbeelden over hoe onderwijsinstellingen over de hele wereld vrije programma's gebruiken, en hoe zij de vier vrijheden (die Vrije Software geeft aan alle gebruikers) in de praktijk brengen.

We zoeken vrije educatieve spellen, of informatie over vrije spellen die gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden. Neem contact op met <education@gnu.org>.

Ander onderwijsmateriaal

Vrij onderwijsmateriaal is net zoals Vrije Software een kwestie van vrijheid. Het gaat over het toepassen van de principes van Vrije Software op algemene kennis en onderwijsmateriaal. Kennis zou zonder beperkingen toegankelijk moeten zijn en mag niet als eigendom worden beschouwd. Het is geen consumentenproduct dat na een tijdje verouderd is of een paar schoenen dat versleten is na intensief gebruik. Kennis is een natuurlijke en overvloedige hulpbron en verbetert naarmate het meer gebruikt wordt: hoe vaker het wordt gebruikt en verspreid, hoe meer het groeit in het voordeel van ons allemaal. Nieuwe maatregelen die zijn ontworpen om eigendom van kennis te bevorderen, die op maat zijn gemaakt om mensen ervan te weerhouden toegang te krijgen tot kennis en het te gebruiken en delen, zijn een samenzwering om menselijke vooruitgang te belemmeren.

Deze principes over de vrijheid van kennis zijn altijd onderdeel geweest van het GNU-project. In 1999 introduceerden we het concept van een Vrije Universele Encyclopedie en Naslagwerk, dat in de praktijk is gebracht door het Wikipedia-project.

Op deze pagina's noemen we onderwijsmaterialen en -projecten die de principes van het GNU-project volgen. Sommigen zijn onderwijsinstellingen die lessen aanbieden over de filosofische en technische aspecten van Vrije Software.

Wikipedia
Wikipedia wordt geschreven door duizenden vrijwilligers van over de hele wereld, en is het beste voorbeeld van kennis die zonder beperkingen kan worden gebruikt en beschikbaar is voor iedereen. Lezers van Wikipedia kunnen de artikelen kopiëren, gebruiken en aanpassen, mits de bron wordt aangeduid en alle afgeleide werken beschikbaar worden gesteld onder dezelfde voorwaarden (zie auteursplicht).
Project Gutenberg
Dit project biedt boeken aan met algemene kennis die vrij is (als in vrijheid). Het publiceert werken in het publieke domein als platte digitale tekst. Als je op zoek bent naar een kopie van een klassiek boek zou je hier kunnen beginnen.

Ze hebben een zeer duidelijke uitleg over het verschil tussen vrij en gratis als het gaat om gedrukt materiaal.

GNU-project
We houden een lijst met vrije boeken bij, voornamelijk documentatie van Vrije Software. We publiceren ook GNU-handleidingen online. Alle boeken die de Free Software Foundation uitgeeft zijn vrij als in vrijheid.
Free Technology Academy
De Free Technology Academy (FTA) is een initiatief van verschillende onderwijsinstellingen uit meerdere landen. Zij willen bijdragen aan een samenleving waarin alle gebruikers bestaande kennis kunnen bestuderen, en er aan deel kunnen nemen en er op voortborduren, zonder beperkingen. De FTA biedt een online programma op masterniveau aan met cursusmodules over Vrije Technologieën. Deze cursussen worden volledig online gegeven op een virtuele campus die is gebaseerd op het Campus Project-interoperabiliteitsraamwerk.

De FTA is een samenwerking tussen het Free Knowledge Institute, de Open Universiteit van Catalonië (Spanje) en de Open Universiteit van Nederland. Een grotere groep Associate Partners vormt een aanvulling op de basis met een netwerk van organisaties die een gezamenlijk belang hebben bij cursussen op het gebied van Vrije Technologie. De FTA breidt het huidige netwerk van partners en samenwerkingen voortdurend uit en moedigt zowel individuen als organisaties aan om bij te dragen aan de gemeenschap.

NAAR BEGIN


[FSF logo] “The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote computer user freedom. We defend the rights of all software users.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU besturingssysteem. Steun GNU en de FSF door handleidingen en andere gadgets te kopen, door lid te worden van de FSF of met een schenking.