Często zadawane pytania o licencjach GNU

English [en]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   русский [ru]   简体中文 [zh-cn]  

Staramy się, aby tłumaczenia były wierne i wysokiej jakości, ale nie jesteśmy zwolnieni z niedoskonałości. Komentarze odnośnie tłumaczenia polskiego oraz zgłoszenia dotyczące chęci współpracy w tłumaczeniu prosimy kierować na adres www-pl-trans@gnu.org.
Więcej informacji na temat koordynacji oraz zgłaszania propozycji tłumaczeń artykułów znajdziecie na stronie tłumaczeń.