Tłumaczenia tej strony

Dlaczego FSF uzyskuje od współpracowników deklaracje przeniesienia praw autorskich

 [rysunek głowy GNU]

Profesor Eben Moglen, Columbia University Law School

Zgodnie z prawem autorskim USA, na warunkach którego opublikowano pierwotnie większość wolnego oprogramowania, zgłoszenie praw autorskich daje bardzo ważne korzyści proceduralne. A pomimo niezaprzeczalnego prawa rozpowszechniania wynikającego z GPL, zasadniczo dociekanie praw autorskich nie jest możliwe przez dystrybutorów – tylko posiadacz praw autorskich lub ktoś, na kogo te prawa przeniesiono, może egzekwować postanowienia licencji. Jeśli praca objęta prawem autorskim ma wielu autorów, powodzenie działań wymuszających przestrzeganie licencji zależy od współpracy ich wszystkich.

Chcąc zapewnić wszystkim naszym prawom autorskim spełnienie stosownych zapisów prawnych i innych wymagań związanych z rejestracją, jak również dla sprawniejszego egzekwowania GPL, w FSF wymagamy, by każdy z autorów kodu włączonego do projektów FSF złożył oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich. Wymagamy też, jeśli jest to stosowne do okoliczności, zrzeczenia się ze strony pracodawcy programisty ewentualnych roszczeń z tytułu pracy najemnej. Dzięki temu możemy być pewni, że całość kodu w projektach FSF jest wolnym kodem, którego wolność możemy chronić najskuteczniej. Takim kodem, na którym inni programiści mogą całkowicie polegać.


Więcej o licencjach


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | English | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | polski | Português ]