English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]  

This translation may not reflect the changes made since 2013-12-02 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Motivy pro psaní svobodného softwaru

Zde jsou některé důvody, proč lidé píší svobodný software.

Zábava.
Pro některé lidi, často nejlepší programátory, je psaní softwaru ta největší zábava, zejména pokud nad sebou nemají žádného šéfa, který by jim nařizoval, co mají zrovna dělat.
Tuto motivaci sdílí téměř všichni vývojáři svobodného softwaru.
Politický idealismus.
Touha vytvářet svobodný svět a pomáhat uživatelům počítačů vymanit se z moci vývojářů softwaru.
Obdiv.
Když napíšete úspěšný a užitečný svobodný program, uživatelé vás budou obdivovat. To je skvělý pocit.
Pověst profesionála.
Když napíšete úspěšný a užitečný svobodný program, je to dostatečný důkaz toho, že jste dobrý programátor.
Vděčnost.
Když roky používáte komunitní svobodný software a pomáhá vám ve vaší práci, cítíte vděčnost a závazek k jeho vývojářům. Napsat program, který bude pro mnoho lidí užitečný, je šance, jak jim to oplatit.
Zášť k Microsoftu.
Je chyba zaměřovat svoji kritiku jen úzce na Microsoft. Samozřejmě že Microsoft je špatný, protože dělá nesvobodný software. Ba co víc, zavádí Digital Restrictions Management do svého softwaru.
Ale i mnoho jiných firem dělá tyto věci. Nicméně je pravda, že mnoho lidí zcela opovrhuje Microsoftem a někteří přispívají ke svobodnému softwaru z tohoto důvodu.
Peníze.
Značná část lidí bere plat za to, že vyvíjejí svobodný software nebo na něm vystavěli svoje podnikání.
Moci používat lepší program.
Lidé často vylepšují programy, které sami používají, aby si práci s nimi co nejvíce zpříjemnili. (Někteří komentátoři neuznávají jiné důvody než tento, ale jejich pohled na lidskou povahu je příliš zúžený.)
Vzdělávání.
Tvořit svobodný software je příležitost, jak dramaticky zlepšit svoje technické a sociální dovednosti; Pokud jste učitel, povzbuďte svoje studenty, aby se zapojili do existujícího svobodného softwarového projektu nebo s nimi takový projekt založte – bude to pro ně skvělá příležitost.

Lidská povaha je složitá a je celkem obvyklé, že k určitému jednání vede současně více důvodů.

Svobodné softwarové projekty a pravidla, která ovlivňují oblast vývoje softwaru (jako např. zákony) se nesmí omezovat na maximalizaci (peněžního) zisku. Když máme za cíl podporu softwarového vývoje, musíme brát v úvahu všechny tyto motivy, ne jen jeden z nich.

Každý jsme jiný a můžou být i jiné důvody, které zde nejsou uvedeny. Pokud o nějakých dalších víte, napište nám prosím e-mail na <campaigns@gnu.org>. V případě, že to budou motivy, které mohou ovlivnit mnoho vývojářů, přidáme je do seznamu.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

nahoru