English [en]   العربية [ar]   català [ca]   Česky [cs]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]  

This translation may not reflect the changes made since 2011-09-20 in the English original. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Motive pentru a scrie software liber

Iată câteva dintre motivele pentru a scrie software liber.

Natura umană este complexă și adesea o persoană va avea simultan motive multiple pentru o anume acțiune.

Proiectele de software liber și prevederile care afectează dezvoltarea de software (cum ar fi legile) nu se pot mărgini la maximizarea motivului profitului. Când scopul este încurajarea dezvoltării de software, toate aceste motivații trebuie luate în considerare, nu doar una în particular.

Fiecare persoană este diferită și este posibil să existe alte motive care lipsesc din această listă. Dacă cunoașteți alte motive care nu sunt trecute aici, trimiteți un email la <campaigns@gnu.org>. Dacă vom considera că este probabil ca acele motive să-i influențeze pe mulți dezvoltatori, le vom adăuga la listă.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

înapoi în sus