English [en]   català [ca]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   hrvatski [hr]   magyar [hu]   Bahasa Indonesia [id]   日本語 [ja]   한국어 [ko]   Nederlands [nl]   polski [pl]   português do Brasil [pt-br]   română [ro]   русский [ru]   українська [uk]   简体中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

Free Software Free Society

Together we have the opportunity to empower the world through the use of free software. The only way to counter proprietary software companies and the billions of dollars they use to strip user rights is through the power of your voice and your generosity.

49 Joined
600 New Members

Цей переклад може не відображати змін, внесених із 2019-03-09 у англійський оригінал. Ви можете поглянути на ці зміни. Будь-ласка перегляньте файл README стосовно перекладів для того, щоб отримати інформацію про координування перекладів цієї статті.

Стосовно Gnutella

В даний час “Gnutella” — це назва протоколу для розподіленого обміну файлами, в основному музичними. Крім того, іноді так називають і саму файлообмінну мережу, і першу програму для цієї мережі. Ситуація досить заплутана. Детальніше про витоки і про історію Gnutella написано у статті Вікіпедії.

Як би то не було, ця назва спочатку було грою слів “GNU” (розробники найпершої програми планували випустити свою роботу під ліцензією GNU GPL і, можливо, припускали зробити її частиною проекту GNU) і “Nutella” (улюблені ласощі цих розробників). Проте ні перша програма, ні пов'язані з нею сучасні проекти не є офіційно програмами GNU. Ми просили розробників Gnutella змінити назву, щоб не було плутанини; можливо, в майбутньому це станеться.

Існує кілька вільних програм, які реалізують протокол Gnutella. Це gtk-gnutella, mutella і gnucleus. Зверніть увагу, однак, що жодна з цих програм не є офіційною програмою GNU. У GNU є своя програма для однорангових мереж   GNUnet, у документації якої є огляд подібних протоколів.

Фонд вільного програмного забезпечення займається питаннями свободи зміни і копіювання програм; музика в коло наших завдань не входить. Але етичні питання копіювання програм і копіювання музичних записів у чомусь подібні. Деякі статті зі списку на сторінці філософії застосовні до питань копіювання не одних тільки програм. Деякі статті інших людей, на які ми посилаємося, теж мають відношення до музики.

Незалежно від того, обмін якого роду оприлюдненою інформацією відбувається, ми переконуємо людей відмовитися від припущення про те, що у якої-небудь людини або компанії є природне право забороняти обмін і диктувати, як саме людям дозволено користуватися інформацією. Навіть правова система США номінально відкидає цю антигромадську ідею.

TOP

[логотип ФВПЗ]“Фонд вільного програмного забезпечення (ФВПЗ) — некомерційна організація, задачею якої є сприяння свободі користувачів комп'ютерів у всьому світі. Ми захищаємо права усіх користувачів програм”.

JOIN SHOP