English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   українська [uk]  

Thanks to your support, 2015 marks 30 years of the FSF! In the next 30 years, we want to do even more to defend computer user rights. To kick off in that direction, we're setting our highest-ever fundraising goal of $525,000 by January 31st. Read more.

$525K
73% (384K)
Count me in

Dit is een vertaling van een Engelse pagina.

Wijs het voorstel voor strengere handhaving van intellectueel eigendom af

Een verbond van burgerrechtenbeweging en consumentenorganisaties strijden tegen nieuwe voorstellen voor zwaardere straffen bij schendingen van het auteurs- en patentrecht:

http://ipjustice.org/wp/2008/03/25/ipj-white-paper-acta-2008/

De FSF is ook tegen deze voorstellen maar we hebben de verklaring niet ondertekend omdat die ons niet ver genoeg gaat. Europese wetgeving is al veel te beperkend dus alleen strijden tegen nog meer beperkingen is niet genoeg. Het is fout om mensen te verbieden muziek en ander uitgegeven werk te delen. Alleen draconische maatregelen zal mensen hiervan weerhouden. Het is dus geen verrassing dat dit soort maatregelen nu worden voorgesteld. Maar om alleen die maatregelen te bestrijden en niet de oorzaak ervan is onvoldoende. Zelfs het gebruik van de term “intellectueel eigendom” is al bedenkelijk omdat het een propagandakreet is die wordt gebruikt door degenen die deze beperkingen nastreven.

[FSF logo]“Our mission is to preserve, protect and promote the freedom to use, study, copy, modify, and redistribute computer software, and to defend the rights of Free Software users.”

The Free Software Foundation is the principal organizational sponsor of the GNU Operating System. Support GNU and the FSF by buying manuals and gear, joining the FSF as an associate member, or making a donation, either directly to the FSF or via Flattr.

naar begin