English [en]   Deutsch [de]   español [es]   français [fr]   Nederlands [nl]   polski [pl]   русский [ru]   українська [uk]  

This translation may not reflect the changes made since 2015-08-06 in the English original. You should take a look at those changes. Please see the Translations README for information on maintaining translations of this article.

Wijs het voorstel voor strengere handhaving van intellectueel eigendom af

Een verbond van burgerrechtenbeweging en consumentenorganisaties strijden tegen nieuwe voorstellen voor zwaardere straffen bij schendingen van het auteurs- en patentrecht:

http://ipjustice.org/wp/2008/03/25/ipj-white-paper-acta-2008/

De FSF is ook tegen deze voorstellen maar we hebben de verklaring niet ondertekend omdat die ons niet ver genoeg gaat. Europese wetgeving is al veel te beperkend dus alleen strijden tegen nog meer beperkingen is niet genoeg. Het is fout om mensen te verbieden muziek en ander uitgegeven werk te delen. Alleen draconische maatregelen zal mensen hiervan weerhouden. Het is dus geen verrassing dat dit soort maatregelen nu worden voorgesteld. Maar om alleen die maatregelen te bestrijden en niet de oorzaak ervan is onvoldoende. Zelfs het gebruik van de term “intellectueel eigendom” is al bedenkelijk omdat het een propagandakreet is die wordt gebruikt door degenen die deze beperkingen nastreven.

 [FSF logo] “Het is onze missie om de rechten van gebruikers van vrije software te beschermen, inclusief het recht om die software vrijelijk te kunnen kopiëren, gebruiken, bestuderen, veranderen en door te geven aan anderen.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU Besturingssysteem. Steun GNU en de FSF met de aankoop van handleidingen en andere gadgets, je bij de FSF aan te sluiten of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.

naar begin